Countries,  England,  London,  Nature,  Parks

Happy dogs in Hampstead Heath

IMG_0743

After a lazy Saturday morning lie-in and a big cup of coffee there is nothing better than deciding to meet some friends and explore a park in London I have never been to before. This time we chose Hampstead Heath, and I had no idea what to expect. I love London parks in general because of the green grass, shiny ponds and friendly – and always hungry – creatures, but I also found that each park is different, and it has a unique charm. I was right, Hampstead Heath is nothing like its more centrally located siblings.

Egy szombat reggeli lustálkodás és egy nagy bögre kávé után semmi sem jobb, mint találkozni néhány jó baráttal és felfedezni egy olyan londoni parkot, ahol még soha nem jártam. Ezúttal Hampstead Heath-et választottuk, és fogalmam sem volt mire számítsak. Nagyon szeretem a londoni parkokat a zöld fű, az ezüstösen csillogó tavak, meg a barátságos és állandóan éhes jószágok miatt, ezek mellett viszont minden parknak megvan a maga egyedi bája. Igazam volt, Hampstead Heath egyáltalán nem olyan mint a központibb elhelyezkedésű testvérei.

We chose Hampstead station on the Northern line as a starting point, this way having a chance to discover some streets with beautiful Georgian houses and friendly cafes before actually entering the park.

Kiindulópontnak a Northern line Hampstead nevű megállóját választottuk, mert így lehetőségünk nyílt néhány György korabeli házakkal és barátságos kávézókkal teli utcán is végigsétálni.

I fell in love with this beautiful area of London, which is a place full of £3m estates,

Egyből beleszerettem a környékbe, aminek jellegzetességei a kb. £3m értékű házak,

IMG_0971

hills, almost-forests and rich wildlife

dombok, majdnem-erdők és gazdag állatvilág

*And let’s stop for a moment and admire my successful attempt to capture the sun flares. I was reading a very good blog post about the settings on your camera to achieve this (aperture ~22, iso 100, wide focal length such as 18mm, UV filter, blog post), and I couldn’t believe it actually works. Bear in mind people, blog posts might actually be useful. Anyway, during the afternoon I got a little bit obsessed about sun flares, and I took at least 30 more pictures like this.*

*És akkor most álljunk meg egy pillanatra, és csodáljuk meg a sikeres kísérletemet a napsugarak megörökítésére. Egy nagyon jó blogbejegyzést olvastam korábban a kamerabeállításokról ahhoz, hogy ezt elérjük (komoly godban vagyok, hogy az aperture-t hogyan fordítják, de azt hiszem blendenyílás ~22, iso 100, fókusztávolság széles látószögben, pl 18mm, UV szűrő, blogbejegyzés), és nem hittem a szememnek, hogy tényleg működik. Jegyezzétek meg emberek, a blogbejegyzések még akár hasznosak is lehetnek. A délután további részében kicsit megszállott lettem napsugár témában, és sikerült még legalább 30 hasonló képet készítenem.*

IMG_0765

IMG_0757

IMG_0781

swimming ponds (swimming.. in a pond.. in England…)

tavak, melyekben úszni is lehet (úszni… egy tóban… Angliában…)

IMG_0815

happy dogs

vidám kutyák

*These dogs were hilarious! They simply enjoyed jumping into the pond, swimming around, completely ignoring the ball that initially seemed to convince them to jump, chasing each other, running out, making sure there are enough people very close, shaking, and doing this all over again. And there was a lazy one (on the bottom right corner of the below picture), who was chilling in the water and watching the chaos. I’m wondering what was he thinking.*

*Ezek a bundazsákok nagyon viccesek voltak! Hihetetlenül élveztek beleugrálni a tóba, körbeúszkálni, teljesen megfeledkezni a labdáról ami eredetileg ugrásra késztette őket, kergetni egymást, kiszaladni, meggyőződni arról hogy megfelelő mennyiségű ember álldogál a közelben, bundát kirázni, majd mindezt megismételni. Volt egy lusta példány is (a kép jobb alsó sarkában), aki csak lazult a vízben és figyelte a káoszt. Kíváncsi volnék mit gondolt erről az egészről.*

IMG_0829

IMG_0837

dogs that steal innocent people’s frisbee (I was referring to ourselves)

kutyák akik ellopkodják ártatlan emberek frizbijét (ezalatt magunkat értettem)

IMG_0888

and oblivious people whose main weekend activity is flying kites.

és önfeledt emberek, akiknek a hétvégi programjuk a sárkány eregetés.

IMG_0822

Parliament Hill – the south-east corner of the park – is one of the highest points in London with breathtaking view.

A Parliament Hill – a park dél-keleti sarka – egyike London legmagasabb pontjainak, és a kilátás lélegzetelállító.

IMG_0824

Boring fact: The name of the hill dates back to the 17th century, because during the English Civil War the place was defended by troops loyal to the English Parliament. Fun fact: According to the legend this was the site from where Guy Fawkes and Robert Catesby planned to watch the destruction of Parliament in the Gunpowder Plot on 5 November 1605. I like the fun fact more, even though it is not likely to be true. 🙂

Unalmas tény: A domb neve a 17. századból származik, ugyanis az angol polgárháború alatt ezt a területet az angol parlamenthez lojális csapatok védték. Érdekesség: A legenda szerint Guy Fawkes és Robert Catesby innen tervezték végignézni a parlament lerombolását az 1605 November 5.-i lőpor-összeesküvésben. Nekem ez a változat jobban tetszik, de nem valószínű, hogy igaz. 🙂

If you have no idea what the Gunpowder Plot is about, check this short and funny video out:

On our way home I accidentally found something interesting:

Úton hazafele véletlenül rátaláltam erre a házra:

IMG_0960

So bear in mind this charming place in zone 2, and if you have a chance, just take your time and explore it. I will return for sure, maybe for a swim(! in a pond.. in England…) during the summer… Who knows? 🙂

Egyszóval érdemes észben tartani – és ha alkalom adódik rá, akkor fel is fedezni – ezt a különleges helyet a 2es zónában. Én még biztosan visszatérek és ki tudja… lehet nyáron még fürdeni is fogok a tóban(! Angliában…). 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.