Castles,  Countries,  Day Trips from London,  England,  Photography,  Travel

The Secrets of Arundel Castle

I am not a morning person, but when it comes to meeting people at one of the train stations, and getting a good cup of coffee while waiting for our train, I can jump out of the bed and get ready in just a few moments. Train stations in general have that special atmosphere made of all the journey possibilities, and people’s excitement. Anyway, it was Monday morning, 8AM, and I was on my way to meet Red, Iza, and Will because we wanted to explore Arundel Castle.

Nem vagyok egy korán kelő típus, de amikor arról van szó, hogy találkozzunk valamelyik állomáson, és igyunk egy jó kávét mialatt a vonatra várunk, pillanatok alatt ugrom ki az ágyból és készülök el. Van az állomásoknak egy különleges hangulata, ami szerintem a kaland-lehetőségeknek illetve az emberek izgatottságának köszönhető. No de a lényeg, hogy hétfő reggel 8 óra volt, mikor Reddel, Izával és Willel találkoztam, hogy együtt fedezzük fel Arundel kastélyt.

After a 90 minute train journey (where we initially planned to take a quick nap; but actually that never happened(!) – because we started putting together a list of reasons why we don’t like iPhones and why we love Iza’s GoPro) we arrived to Arundel and this was the first thing we could see:

Egy 90 perces vonatút után, ami alatt eredetileg aludni szerettünk volna, de végül ez nem jött össze, mert egy listát állítottunk össze érvekkel arról, hogy miért nem szeretjük az iPhonet, és miért szeretjük Iza GoPro kameráját, megérkeztünk Arundelbe, és ez volt az első látvány, ami elénk tárult:

IMG_1508

And this was the second…

Ez meg a második…

IMG_1509

…and then this blackbird came, and I imagined how amazing would it be to take a picture where the blackbird is in focus, and the castle behind him is blurred. So I told him “stay there”, while I try to find the perfect settings and framing. He was watching me with his curious little eyes, waiting very patiently. When I was happy with the result, I said “you can go now”, so he flew away. (I love animals)

…aztán jött ez a feketerigó, én meg láttam magam előtt a tökéletes képet róla, háttérben az elmosódott kastéllyal. Közöltem vele, hogy maradjon ott, majd megpróbáltam megtalálni a megfelelő beállításokat a gépen. Ő kíváncsian nézegetett, miközben türelmesen várt. Mikor végre elégedett voltam a végeredménnyel, azt mondtam “most már mehetsz”, úgyhogy fogta magát és elrepült. (Imádom az állatokat)

IMG_1521

For some reason we wanted to visit the castle straight away, so we started to walk towards the gate we thought it will be the main entrance. After climbing a hill, and realising that milk bottles strategically positioned next to front doors don’t only exist in the fairytales

Valamilyen okból kifolyólag egyből a kastélyba szerettünk volna menni, úgyhogy elindultunk a kapu felé, amiről azt gondoltuk, hogy az a főbejárat. Miután megmásztunk egy dombot, és rájöttünk, hogy a bejáratok mellett elhelyezett üres tejesüvegek nem csak a mesékben léteznek

IMG_1524

we had to accept the fact that we were at the wrong gate…

el kellett fogadnunk a tényt, hogy a rossz kapunál kötöttünk ki…

9
(Photo by Iza)

So we decided to explore the area first. Walking around a medieval town means that you bump into beautiful churches every 5 minutes, such as the Parish and Priory Church of St Nicholas

Így hát eldöntöttük, hogy előbb felfedezzük a környéket. Egy középkori településen sétálni annyit jelent, hogy az ember 5percenként egy-egy szép templomba ütközik, mint például a Parish and Priory Church of St Nicholas

IMG_1536

and its graveyard

és ennek a temetőkertje

IMG_1548

or Arundel Cathedral.

vagy az Arundel katedrális.

IMG_1557

We also found that the narrow streets and tiny houses of Arundel are magical

Az is feltűnt hogy Arundel szűk utcái és parányi házai varázslatosak

IMG_1577

even with a bit of scaffolding,

még állványzattal is,

19
(Photo by Iza)

and apparently there must be a Bond street in every serious city or town.

és úgy tűnik, hogy minden becsületes városban vagy településen van egy Bond street.

18
(Photo by Iza)

After finally finding the main entrance of the castle, we decided to walk around the gardens first, because the weather started to look a bit grey.

Miután végre sikerült megtalálni a főbejáratot, úgy döntöttük, hogy előbb a kerteket járjuk be, mivel az időjárás elkezdett szürkére fordulni.

30
(Photo by Iza)

The gardens are absolutely stunning, well maintained, and full of flowers.

A kertek egyszerűen lenyűgözőek, jól karbantartva, tele virágokkal.

68
(Photo by Red Eye)

74
(Photo by Red Eye)

36
(Photo by Iza)

81
(Photo by Red Eye)

By the time we didn’t feel our feet anymore, we reached the castle itself. We were not allowed to take any photos inside, but I made sure I have my camera on my shoulder all the time, just to keep the guards awake, and their excitement level above average. 🙂 The interior has an interesting mixture of very old medieval items and also a surprisingly recent style. I even spotted a bottle of Pantene shampoo in one of the bathrooms.

Mikor már nem éreztük a lábainkat, megérkeztünk a kastélyhoz. Bent nem lehetett fényképezni, de én végig a vállamon lógattam a gépet, csak hogy a teremőrök biztosan ébren maradjanak, és az izgalmi szintjük is átlagon felüli értéket mutasson. 🙂 A kastély belseje is egy érdekes keveréke volt a különböző stílusoknak, középkoritól egészen napjainkig. Még egy üveg Pantene sampont is kiszúrtam az egyik fürdőszobában.

Since the Castle Keep didn’t count as part of the interior, we could continue taking photos

Mivel a kastély őrtornya nem számított belső területnek, tovább folytattuk a fotózást.

IMG_1732

IMG_1762

The interesting thing about this castle is that this is the principal seat of the Duke of Norfolk, currently the 18th one, Earl Marshal of England, but his private residence cannot be visited by random people. Only the ones who accepted his Facebook event invitation are allowed to park in his courtyard

A kastély érdekessége, hogy ez Norfolk 18. hercegének, Earl Marshal of Englandnek a fő székhelye, de a privát rezidenciát random emberek nem látogathatják. Akik viszont elfogadják a Facebook meghívást, az udvarán parkolhatnak

IMG_1738

after driving through his private entrance.

miután keresztülhajtanak a privát bejáratán.

IMG_1781

There must be a heaven of PlayStation games and IKEA furniture behind these majestic walls…

PlayStation és IKEA bútor mennyország rejtőzhet ezek mögött a fenséges falak mögött…

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.