Countries,  England,  London,  Nature,  Parks

The Haunted Epping Forest

IMG_2575

I can spend hours just looking at Google Maps, and – based on the green and blue patches – trying to decide which park should be the next one to explore. When that’s done, and weekend comes – and by that time I am very tired and I should sleep really -, I get depressed if I don’t leave my flat shortly after opening my eyes. During one of these Google Maps sessions a huge green patch positioned in North-East London caught my attention. The name of that huge green patch is Epping forest. Since the last stop of the Central (Heating) tube line is Epping – which is in zone 6, and it takes about an hour to get there -, on a sunny Sunday morning in May we were embarking on the unknown.

Képes vagyok órákon át a Google Mapset nézegetni, és az ott látható zöld és azon belül kék foltok alapján eldönteni, hogy melyik park lesz a következő felfedeznivaló. Ha ez megvan és eljön a hétvége, – amikor már alapvetően hulla fáradt vagyok, és aludni kéne – mély depresszióba esem, ha röviddel ébredés után nem teszem ki a lábam a házból. Egy ilyen Google Mapses este folyamán lettem figyelmes egy észak-kelet Londonban található meglehetősen nagy zöld foltra, amiről kiderült, hogy Epping forest a neve. Kapóra is jött, hogy a Központi (Fűtés) nevű metróvonalnak pont Eppingben van a végállomása, – ami egyébként már 6os zóna, és kb. egy óra kijutni – úgyhogy egy napsütéses májusi vasárnap reggelen nekivágtunk az ismeretlennek.

On the edge of the forest this little colourful puppet said hi (if someone knows what’s this, please let me know)

Az erdő szélén egy színes bábu köszöntött (ha valaki tudja, hogy ez micsoda, meg honnan, akkor integessen)

IMG_2457

after which we also found a warning sign about possible thieves in the forest, but we hoped that they don’t work on Sunday…

majd egy táblára lettünk figyelmesek, miszerint csak óvatosan az erdőben, mert kirabolhatnak. Elkönyveltük a dolgot, és reménykedtünk, hogy vasárnap nem dolgoznak…

Initially we thought the forest is pretty average. Not in a negative sense though. It was simply the same as any other proper forest: big trees with crowns that form an arch, which is almost like a continuous roof that barely allows the sun rays to reach the ground

Az erdőt eleinte teljesen átlagosnak találtuk, nem negatív értelemben, hanem csak ugyanolyannak, mint bármelyik másik becsületes erdőt: magas fák, boltívesen összeérő koronával ami egy tetőt képez és alig engedi át a napsugarakat,

IMG_2582

broken trees

kidőlt farönkök

IMG_2476

IMG_2463

mushrooms (it is possible that this is tinder, although it is too yellow)

gombák (de az is lehet, hogy ez tapló, bár annak túl sárga)

IMG_2467

and spider-webs.

és pókhálók.

IMG_2494

While we were having fun and taking pictures of each other,

Miközben bohóckodtunk, és egymást fotózgattuk,

IMG_2521

IMG_2524

and Will was experimenting

illetve Will kísérletezett és alkotott

IMG_2505

IMG_2610

we didn’t even realize that all the people, who were walking around us a few minutes before, completely disappeared, and the forest started to become more dense and gloomy. If I would have been alone, this would have been the perfect moment to start feeling scared, but that wasn’t the case, so I continued taking pictures. After a while I realised that I am surrounded by deep silence, and I can’t hear my friends’ laughter. “Where did they disappear?” – I was looking around, walking further, but I couldn’t see them. “Guys, this isn’t funny!” – I said, while I thought, this could be the beginning of a perfect horror movie. I started to imagine the monster living deep inside the forest, who already ate Iza and Will, but he is still hungry and tries to hunt me as well, but I am a hero and – although I am full of wounds and mud – I survive all the impossible situations that could fit into two hours, and I end up in the evening news. At this point a man appeared with two Labradors. “Are you ok?” – he asked. “Yeah, it’s just… my friends thought it’s funny if they hide”. He started smiling and pointed towards a tree. “I think I saw them there”. I thanked him and started walking towards the tree. No monsters then. 🙂

észre sem vettük, hogy az arra sétáló emberek elmaradoztak, az erdő pedig egyre sűrűbb és komorabb lett. Azt hiszem, ha egyedül lettem volna, ezen a ponton kezdtem volna félni, hogy most mi lesz. De így csak békésen kattintgattam tovább, majd arra lettem figyelmes, hogy a viháncolás helyett csak a csend vesz körül. “Hát ezek meg hova lettek?” – nézelődtem, sétáltam, sehol egy árva lélek. “Gyerekek, ez nem vicces!” – kiáltottam, miközben arra gondoltam, hogy minden becsületes horror film így kezdődik. Már épp kezdtem elképzelni az erdőben lapuló szörnyet, ami felfalta Izát és Willt, és még mindig éhesen épp rám vadászik, de én hősiesen átélek két órányi lehetetlen helyzetet, majd nagyon piszkosan túlélem a napot, és mindezt még a híradóban is bemondják, mikor megjelent egy pasi két fekete labradorral. “Minden oké?” – kérdezte. “Jaja, csak a haverok azt gondolják, hogy vicces ha elbújnak”. A pasi erre elmosolyodott, majd rámutatott egy fára: “Azt hiszem ott láttam őket.” Megköszöntem, majd vigyorogva elindultam a fa felé. Ennyit a szörnyről. 🙂

IMG_2588

It started raining, we had no idea where we are, and the GPS in our phones refused to work.

Ekkor kezdett el esni, nekünk meg fogalmunk se volt merre járunk, és a GPS is felmondta a szolgálatot.

IMG_2591

Usually I am not a huge fan of rain, but the scent of the wet forest and the sound of the raindrops on the leaves is magical.

Alapvetően nem rajongok az esőért, de a nedves erdő illata és a faleveleken koppanó vízcseppek hangja egészen varázslatos.

IMG_2601

IMG_2646

I had this weird feeling that we traveled back in time a few hundred years and I also felt this unbelievable tranquility. Or was it spooky? Not sure, but it was strange.

Olyan érzésem volt mintha visszaugrottunk volna pár száz évet az időben, ugyanakkor teljes nyugalom töltött el. Vagy inkább kísérteties? Nem tudom, de fura volt.

IMG_2606

We were in the forest for four hours, but we weren’t completely sure where we are. So we took a few more pictures. 🙂

Már négy órája bóklásztunk, de továbbra sem voltunk biztosak benne, hogy pontosan merre járunk. Ennek örömére készült még pár fotó. 🙂

IMG_2613

IMG_2630

When we finally positioned ourselves on the map and started walking towards the closest station, we found a lake, so we could also see the duck-family of the day.

Mikor végre újra felkerültünk a térképre, és elindultunk a hozzánk legközelebb eső megállóhoz, találtunk egy tavat, úgyhogy a nap kacsa-családját is sikerült meglesni.

IMG_2671

When I got back home, I wanted to find out more about Epping forest, and I was very surprised when I realised that during the 4 hour walk we only explored less than a quarter of the forest. What’s even more interesting is that Epping forest is considered to be the 6th most haunted forest in the world. Because it is very close to the city, it was a very convenient place for brutal crimes and hiding bodies, many people reported paranormal activities, and it is also said to be full of poltergeists and other spirits. My sister had to add an extra item to this list: “there’s also an IKEA in Epping”. 🙂 Anyway, the point would be, that this is a beautiful place worth visiting, but I think, definitely not alone.

Mikor hazaértem, újra rákerestem az Epping forestre, és döbbenten könyveltem el, hogy a több mint 4 órás séta alatt az erdő negyedét sem érintettük, de ami még ennél is érdekesebb, hogy világ legkísértettebb helyeinek a listáján a hatodik helyezést érte el. Mivel közel van a városhoz, rengeteg brutális gyilkosság helyéül szolgált, sokan észleltek itt paranormális jelenségeket, és elvileg tele van kopogószellemekkel meg egyéb szellemekkel. Nővérem egyből rávágta a felsorolás végére, hogy “ja, meg IKEA is van”. 🙂 No de a lényeg, hogy szép kis hely, érdemes egyszer arra sétálni, de azt hiszem, hogy jobb ha nem egyedül.

Which one is your favourite green patch on Google Maps? Let me know in the comments! 🙂

Neked melyik a kedvenc zöld foltod Google Mapsen? Írd meg kommentben! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.