Countries,  England,  Events,  London,  Off the Beaten Track

Going Underground: Jubilee Line at Charing Cross Station

IMG_4656

It is a well-known fact, that London has a serious tube and tunnel system, and many parts of it are disused and abandoned. Over time more and more tube lines were constructed, extended, transformed, moved, and sometimes closed. Usually people are not allowed to visit these places, but sometimes the London Transport Museum opens them for a short period of time, so the most curious Londoners have a chance to get an insight.

Köztudott tény, hogy London komoly metró- és alagúthálózattal rendelkezik, és ennek meglepően sok része teljesen kihasználatlanul, zárt ajtók mögött szomorkodik. Az idők folyamán a metróhálózatok egyre csak gyarapodtak, meghosszabbodtak, építkezések miatt átalakultak, és néha teljesen bezártak. Többnyire egyáltalán nem engednek be senkit ezekre a helyekre, de néha a Londoni Közlekedési Múzeum mégis beadja a derekát, és pár héten keresztül betekintést enged a legélelmesebb londoniak számára.

I don’t even remember where I saw the advertisement of the event called Hidden London organised by the London Transport Museum, during which this year they open up two abandoned tunnels at Charing Cross and Clapham South stations. I decided, that I will get tickets, no matter what. I was eagerly waiting for the online ticket sale to start, and I even had the cursor of the mouse over the ‘Buy’ button. 10:00 -> Click -> ‘We are sorry, but the tickets have been sold out.’ -> ‘Wtf?! Already?’ -> ‘ Please choose a date and time, and subscribe to our waiting list.’ -> ‘Well, ok…’. So I ended up subscribing to the waiting list of every possible time during every possible weekend, hoping that there will be someone somewhere, who will cancel it. I think this is the dictionary definition of the word ‘desperate’. But I could finally manage to get a ticket. Will wanted to come as well, but he wasn’t this lucky with the waiting list trick.

Nem is emlékszem már, hol vettem észre a Közlekedési Múzeum Hidden London elnevezésű eseménysorozatát, aminek során idén két elhagyatott részt nyitnak ki pár hétig a Charing Cross illetve a Clapham South megállóknál. Eldöntöttem, hogy ezekre biza jegyet fogok szerezni, bármi áron. Izgatottan és kattintásra készen tartottam az egeret a gomb fölött, várva a nagy pillanatot amikor elindul az online jegyvásárlás. 10:00 -> Klikk -> ‘Sajnáljuk, de az összes jegy elfogyott’ -> ‘Miafene?! Máris?’ -> ‘Kérjük válasszon egy időpontot, és iratkozzon fel a várólistára.’ -> ‘Hát jó…’. Végül minden hétvége minden időpontjának a várólistájára feliratkoztam, mert hát csak lesz már valahol valaki aki visszamondja. Azt hiszem ez a ‘kétségbeesett’ szó szótári definíciója. Viszont végül sikerült jegyet szereznem. Will is szeretett volna jönni, neki viszont nem volt ekkora szerencséje.

It was a sunny Saturday in July, and I managed to convince Will to come with me to Charing Cross station, thinking that maybe someone won’t turn up, and he will manage to get in instead. I was right, the closed doors opened up, and we walked down the escalators with a huge grin on our face.

A Charing Cross megálló meglátogatására szóló jegyem egy napsütéses júliusi délelőttre szólt, úgyhogy felkerekedtem, majd meggyőztem Willt, jöjjön már oda ő is, hátha valaki nem jön el, és mégiscsak beengedik valahogy. Hát úgy lett, és a szinte mindig zárt ajtók megnyíltak, mi meg hatalmas vigyorral a fejünkön lesétáltunk a kissé poros mozgólépcsőkön.

IMG_4660

People visiting Charing Cross station can see that this is where the National Rail meets the Northern and Bakerloo lines. But less people know about the fact that until 20 November 1999 this was the final stop of the Jubilee line as well. On this day however, they opened the Jubilee line extension from Green Park towards Waterloo, and this station became completely abandoned.

Ha valaki ma a Charing Cross állomásra téved, akkor láthatja, hogy itt fut össze a vasút, illetve a Northern és a Bakerloo metróvonalak. Igen ám, de sokan nem tudják, hogy 1999 November 20.-ig ez volt a Jubilee vonal végállomása is. Ekkor azonban megnyitották a vonal meghosszabbítását Waterloo felé, a szerelvények más útvonalon kezdtek közlekedni, és ez a megálló teljesen elhagyattott lett.

IMG_4661

Because of the fact that this is the newest lonely station, and it looks very similar to the ones actively used, many TV shows and movies that require a tube station are filmed here. One of the platforms still has all the 16 year old posters displayed,

Mivel ez a legújabb és legjobb állapotban lévő magányos megálló, és szinte ugyanúgy néz ki mint a használatban levő társai, a mai napig itt forgatják a metrómegállót igénylő filmrészleteket. Az egyik vágány érdekessége, hogy fent hagyták a 16 évvel ezelőtti plakátokat,

IMG_4662

while the other is left blank, and it can be adjusted according to the scenery.

míg a másik teljesen semleges, helyet hagyva az adott film díszleteinek.

IMG_4666

Our guide told us a little secret: the uncovered ceiling is the very distinctive sign in the movies, that the scene was shot here, because other stations don’t look like this.

Az idegenveztő elárulta: a jellegzetes befedetlen mennyezet az egyetlen ismertetőjel a filmekben, hogy a jelenetet ebben a megállóban forgatták, ugyanis ezek az elemek más megállókból nem hiányoznak.

We also found out, that some of the many movies and shows they filmed here include: Skyfall,

Végül azt is megtudtuk, hogy sok más film és sorozat mellett itt forgatták a Skyfall,

Paddington,

a Paddington,

28 days later,

a 28 nappal később,

and Spooks.

és a Spooks metrójeleneteit is.

After we watched the underground scenes of these movies, we walked further to discover the ventilation and construction tunnels. For this, we had to go through secret doors not unlike those that James Bond would use in Skyfall, and on the other side of these secret doors we found ourselves around the rushing general public using Charing Cross station.

Miután még részleteket is nézhettünk a fent említett filmekből, elindultunk a szellőző és az építési alagutak felfedezésére. Ehhez olyan titkos ajtókon kellett áthalandunk, mint James Bond a Skyfall filmben, majd rövidesen a rohanó utazóközönség között találtuk magunkat.

IMG_4670

The unsuspicious tube travelers had a very funny face when they saw a group of people wearing protective hats walking around and disappearing behind these usually closed doors. They looked really confused, and we were quite amused. The ventilation tunnel is – not surprisingly – very windy, and it looks like this:

A gyanútlan utazóközönség nagyon vicces fejjel nézte végig ahogy egy védősapkát viselő csoport eltűnik a zárt ajtók mögött, és látszott rajtuk, hogy nagyon nem értik amit látnak. Mi viszont meglehetősen jól szórakoztunk ezen. A szellőző alagút – nem meglepő módon – nagyon szeles, és így néz ki:

IMG_4680

IMG_4679

At some point we could even see the Northern line platforms.

Egy részen még a Northern vonal vágányaira is rá lehet látni.

9
(Photo by Will)

The construction tunnel basically crosses Trafalgar Square, and it is also used for storing the equipment needed for the underground construction and maintenance works.

Az építési alagút a Trafalgar Square alatt húzódik, és a mai napig itt tárolják a metróvonalak építéséhez és javításához szükséges eszközöket.

IMG_4682

IMG_4688

IMG_4690

When the tour ended, Will started taking photos of me, while I was trying to put my sandals on again. This needs a little explanation: so… the ticket explicitly says, that visitors have to wear closed shoes, but I completely forgot this tiny detail. English people though, take safety rules very seriously, and they won’t let your trotters get muddy either, so they simply gave me a stylish pair of shoes to wear during the tour.

Mikor vége lett a túrának, Will készségesen fotózgatta, ahogy a szandálomat próbálom visszahúzni. Ugyan az áll a jegyen, hogy minden látogató csukott cipővel jöjjön, de én ezt teljesen elfelejtettem. Az angolok viszont komolyan veszik a biztonsági előírásokat, meg persze nem hagyhatják, hogy az embernek sáros legyen a csülke, úgyhogy seperc alatt előkaptak egy cipőt és rámadták.

IMG_4706

Visiting these hidden and abandoned areas was an amazing experience for me, and I can’t wait for our next tour at Clapham South station. Oh, and my advice: don’t hesitate to subscribe to waiting lists! 🙂

Hatalmas élmény volt ez a séta, úgyhogy kíváncsian várom a Clapham South-i látogatást októberben. Ja, és mindenkinek ajánlom: bátran iratkozzatok fel a várólistákra! 🙂

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.