Prejmer
Castles,  Countries,  Romania,  Transylvania,  Travel

Wayfaring in Transylvania: Prejmer Fortified Church

Prejmer

In my opinion the concept of a fortified church is a genius idea. They appeared in Transylvania around the 13th century, when the Hungarian kings brought the Saxon communities in. Because back in those days Transylvania was constantly threatened by Turkish and Tatar attacks, Saxon people had to come up with a solution to protect the villagers and their belongings. They surrounded the churches with very thick walls, which had loopholes and, well.. I think the official name should be pitch-hole, but I am not really sure. Basically there were some special holes used to pour hot pitch over the enemy. Within the walls and bastions there were lots and lots of small rooms and chambers, which – in case of an attack – protected both the villagers, and their grain and bacon supplies.

Az erődtemplom szerintem egy zseniális találmány. Erdélyben a 13. század körül jelent meg, amikor a magyar királyok szászokat telepítettek ide. Mivel annak idején ezt a vidéket állandóan török és tatár támadások fenyegették, a szászok nagyon találékonyan oldották meg a falubeli családok és értékeik védelmét. A falvak templomait vastag falakkal vették körül, melyeket aztán lőrésekkel és szuroköntőkkel láttak el. A vastag falakban meg a bástyákban szobákat alakítottak ki, ahol támadás esetén a családok menedéket leltek, illetve gabona- és szalonnakészleteiket tárolhatták.

What I find extremely funny is the fact, that local people had to keep their food reserves within the chambers during peaceful times as well. The head of the family could open his own chamber only twice a week and strictly under the control of the head of the community. As you can see, they checked thoroughly what, when, and how much people take home. I am pretty sure there was not a single overweight person in the village, and no one had a chance to waste food.

Ami viszont vicces, hogy a falubeliek az élelemtartalékaikat békeidőkben is itt kellett tárolják. A családfő elméletileg hetente kétszer nyithatta ki a tárolót, de csak a közösség elöljárójának a felügyelete alatt. Egyszóval alaposan csekkolták, ki mikor mennyit visz haza. Ott aztán nem volt sem pazarlás, sem elhízás. 🙂

Prejmer is 17 kilometers away from Brașov, and its Gothic style church dates back to the 13th century.

Prázsmár Brassótól 17km-re északkeletre fekszik, és gótikus stílusú temploma a 13. században épült.

IMG_6054

IMG_6063

IMG_6069

The 12m high and 5m thick circular wall surrounding the church was built in the 15th-16th century. The over 270 rooms within the wall could offer shelter to 1600 villagers in case of an attack.

A 12m magas és 5m széles falat a 15-16. században építették a templom köré. A falban kialakított kb. 270 kamra összesen 1600 falubelinek nyújtott védelmet.

Saxon communities came up with great solutions for any possible problems. It wasn’t any different with saving marriages. If couples started fighting, they were locked into one of the rooms, where was only one bed and one set of cutlery, and they had to spend a few days together like this. This approach seemed to be successful, because at the end of the ‘therapy’ the couples usually found love again and went home in peace.

Az erdélyi szász közösségek mindig mindenre találtak prakikus megoldást, még a válságba jutott házasságok megmentésére is. Ha egy-egy pár hadilábon állt egymással, akkor bezárták őket egy közös kis kamrába, ahol csak egy ágy és egy evőeszköz állt rendelkezésükre. Pár napot kellett így összezárva eltölteniük, és úgy tűnik, a párkapcsolati terápia eme szokatlan formája sikeresnek bizonyult, mert a párok az esetek nagy részében békessségben távoztak.

IMG_6061

I am really curious how did people run up and down on these wooden staircases. I climbed up to the top floor level to look around for a moment, and I started to feel the first signs of agoraphobia, as I didn’t find the structure too stable.

Kíváncsi lennék, hogyan szaladgáltak fel és alá (meg még a ládára is felszálltak) a falépcsőkön az emberek. Én felmásztam a legfelső emeletre körülnézni, és hát nem találtam túl stabilnak, így erősen kerülgetni kezdett a tériszony gondolata.

IMG_6056

When they built the wall and the rooms, they paid attention even to the tiniest details, such as putting numbers on the doors. This way it was very easy to find the neighbour living in room number 17.

Olyan apróságokra is figyeltek, hogy az ajtókon számozás legyen, így könnyű volt átkopogni a szomszédhoz a 17esbe.

IMG_6053

Because sometimes battles took a long time, and villagers had to spend quite a while within the fortification, they had to keep the otherwise naughty kids preoccupied. That’s why a small classroom has been built as well, where teachers poured the knowledge on the pupils like warriors poured the pitch on the enemy. 🙂

Mivel előfordult, hogy egy-egy csata elhúzódott, és a falubeliek kénytelenek voltak hosszabb ideig itt rostokolni, megoldást kellett találni arra is, hogy a rosszalkodó gyerekek figyelmét valamivel lekössék. Így hát kialakítottak egy kis osztálytermet, ahol úgy ontották a tudást a lurkókra, ahogy a szurkot az ellenségre. 🙂

IMG_6072

IMG_6071

While we were exploring the fortified church, I kept thinking of how cool would it be to find some videos and photos, that captured the everyday life of these very old times. Unfortunately, people back then didn’t really walk around with DSLRs, so visitors have to use their imagination to enjoy and be lost within the tales of these old times.

Miközben itt sétálgattunk, végig azon agyaltam, hogy mennyire menő lenne valami régi fotókat vagy videókat látni a korabeli mindennapokról, de hát ugye akkor még az emberek nem nagyon mászkáltak tükörreflexes fényképezőgépekkel a nyakukban, így aztán az ide tévedt látogató kénytelen a saját fantáziájára bízni ezt a feladatot.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.