Elephant Nature Park Chiang Mai
Animals,  Countries,  Nature,  Thailand,  Travel,  Wildlife

Elephant Nature Park: a Sanctuary for Gentle Giants

Elephant Nature Park Chiang Mai

Because the elephant is considered to be Thailand’s national symbol, most of the people who visit this country will try to have a closer look of these peaceful trunk owners. Unfortunately, riding these creatures and documenting the activity is a compulsory element of the average tourist’s photo album, despite the fact that people don’t really know much about them. Due to their strength, intelligence, memory and pleasant nature throughout history local people found them suitable for different types of work, so they were caught, trained and forced to do many jobs. Hundreds of years ago they played an important role in the battles, later they were mainly used for logging, but they were also trained to massage and carry around tourists, or just simply beg for money on the side of the road. Nowadays most of the elephants spend their lives in captivity, having to work, but there are still a few thousand wild elephants roaming freely in the remote jungles of Northern Thailand.

Mivel az elefánt Thaiföld egyik nemzeti szimbólumának számít, az ide utazó népek többsége igyekszik valamilyen módon útba ejteni ezen békés ormányosok élőhelyét. Az elefántok meglovagolása és ennek dokumentálása kötelező eleme az átlagos turista fotóalbumának, pedig szegény jószágokat nem sokan ismerik igazán. Erejük, intelligenciájuk, memóriájuk és jó természetük miatt a helyi lakosság különböző munkák elvégeztetésére találta őket alkalmasnak, így a szabadon csámborgó egyedeket befogták, betanították és dolgoztatni kezdték. Évszázadokkal ezelőtt fontos szerepet játszottak a csatákban, később fakitermelésre és -hordásra használták őket, aztán turistákat masszíroztak illetve hordoztak a hátukon, vagy csak egyszerűen az út szélén kéregettek. Mára már az elefántok nagy része fogságban, munkavégzésre kényszerítve éli életét, és csak néhány ezer példány futkos szabadon Thaiföld északi erdőiben.

Elephant Nature Park Chiang Mai

Elephant calves begin their training when they reach the age of four. They spend the first month restrained in a wooden ‘crush’ (I won’t upload photos about this process, but if you feel strong enough, Google is your friend), and the trainers use the methods of physical abuse, hunger, thirst and sleep-deprivation in order to achieve results. For some reason, they think that the only way to control an animal is to make them experience fear and pain. After the calves learn the basics in this training crush, they start learning more complex instructions needed to work with logs, such as kneeling, picking up, pulling, rolling, pushing and carrying things. They ‘graduate’ and start working at the age of ten. They are only retired and set free around age 60.

A kiselefántokat négy éves korukban kezdik betanítani. Az első hónapban egy faketrecben tartják őket fogságban (erről inkább nem teszek be ide semmiféle fotót, de ha erős idegzetűnek érzed magad, akkor a Google a barátod), és az idomárok a fizikai bántalmazás, éheztetés, szomjaztatás és alvásmegvonás “hatékony módszerét” alkalmazva próbálnak látványos eredményt elérni. Valamiért azt gondolják, hogy csak úgy lehet egy állatot irányítani, ha az előbb megtapasztalja a félelmet és a fájdalmat. A ketrecben töltött időt követően különböző utasításokat és az ezekhez társuló tevékenységeket tanulják meg, mint például térdelés, tárgyak felemelése, húzása, görgetése, tolása vagy cipelése. Tíz éves korukban érettségiznek. Ekkor teljes értékű munkáselefánt lesz belőlük, és hatvan éves korukig kell dolgozniuk. Utána aztán nyugdíjba mehetnek.

Elephant Nature Park Chiang Mai
(Photo by Will)

Fortunately, there are many animal lovers, who don’t just feel sorry for the elephants, but actually do something to make their lives better. Thanks to these people the situation has improved a lot during the last couple of years, and many elephants were set free from slavery. Sangduen ‘Lek’ Chailert is one the well-known activists and founder of the Elephant Nature Park. When Lek was only five years old, her shaman grandfather received an elephant calf as a gift for saving someone’s life. Lek spent many hours with the four-legged newcomer, and their strong friendship defined the future of many people and other living creatures. The main goal of the park is to find, rescue and rehabilitate abused or sick elephants. Those who live in the park are free to roam around, play, bathe in the river, and they will never ever have to work again. Of course, this also means that visitors are only allowed to feed, pet, or wash them, but no one can sit on their back anymore. Lek’s dedication and success was noticed on an international level, she won many awards, and appeared in documentaries produced by National Geographic, Discovery, Animal Planet and BBC.

Szerencsére mára már sok olyan elszánt állatbarát akad, aki nem csak sajnálkozik, hanem tesz is valamit a jószágok érdekében. Nekik köszönhetően a helyzet az utóbbi években sokat javult, és elefántok százai szabadultak fel a rabszolgasors alól. Sangduen “Lek” Chailert az egyik ilyen közismert aktivista, és egyben az Elephant Nature Park alapítója. Mikor Lek még csak 5 éves volt, sámán nagyapja egy kiselefántot kapott ajándékba cserébe azért, mert megmentette egy ember életét. Lek minden nap hosszú órákat töltött az újdonsült jövevénnyel, és szoros barátságuk később sokak jövőjét határozta meg. Az általa alapított központban bántalmazott, dolgoztatott, kínzott, vagy beteg elefántok megmentésével és rehabilitációjával foglalkoznak. Azok az állatok akik ide kerülnek, újra szabadon futkoshatnak, játszhatnak, pancsolhatnak, és soha többet nem kell dolgozniuk. Ez természetesen azt is jelenti, hogy a parkba látogató népek etethetik, simogathatják vagy locsolhatják őket, de a hátukra senki nem ülhet. Lek elszánt, kitartó és nagyon eredményes munkásságára nemzetközi szinten felfigyeltek, és amellett hogy rengeteg tiszteletdíjat nyert, a National Geographic, a Discovery, az Animal Planet és a BBC dokumentumfilmjeiben is szerepelt.

Lek Chailert
(Photo by BBC)

This amount of information was enough for us to buy plane tickets to Chiang Mai. Visiting the Elephant Nature Park seemed to be an unmissable experience, and looking back now I think this was my favourite day of our Thailand adventure.

Számunkra ennyi információ pont elég volt ahhoz, hogy megvegyük a repjegyet Chiang Maiba. Az Elephant Nature Park meglátogatása kihagyhatatlan élménynek tűnt, és így visszagondolva azt hiszem nem túlzok ha azt mondom, hogy az egész thaiföldi kalandból ez volt a kedvenc napom.

People can choose from many different visiting options: half-day, single day or overnight stay, or if someone has a lot of free time and extra money, they can choose to volunteer for a whole week. Regardless of the chosen option, it is good to book in advance, because the place is very popular and the amount of visitors is limited. They want to avoid the elephants thinking that some kind of festival is going to take place in the park. 🙂 We chose the single day visit, which costs 2500 baht (around £50) and includes a delicious lunch and the transport to and from the park (which is usually an hour and a half from the center of Chiang Mai).

Az ide utazók több lehetőség közül választhatnak: fél napos, egy napos, vagy ottalvós látogatás, vagy ha valaki sok szabadidővel és pénzzel rendelkezik, akkor jelentkezhet az egy hetes önkénteskedésre is. A választott opciótól függetlenül érdemes előre foglalni, ugyanis egyrészt a hely hatalmas népszerűségnek örvend, másrészt a park területén nem tartózkodhat túl sok ember egyszerre. Még a végén az elefántok azt hinnék, hogy valamiféle fesztivál van készülőben. 🙂 Mi az egynapos látogatást választottuk, ami 2500 bahtba került (kb. 20000 Ft) és egy bőséges ebédet meg az oda-vissza utat is magába foglalta (ami kb. másfél óra Chiang Mai központjától).

At 8AM sharp the minibus arrived to pick us up from the hotel. Shortly the whole vehicle was full of mad animal lovers. Our guide wanted to make sure that our journey-time is well spent, so she first explained the dos and don’ts and the schedule of the day, after which a screen came down from the ceiling of the car. During the rest of the journey we could watch a short documentary about Lek and the elephants. Time flew by fast, and soon we found ourselves on a narrow little road up in the mountains. Many other elephant parks can be found around this area, and most of them advertise the possibility of riding. It felt very strange watching people sitting on the back of the elephants, having their selfie stick prepared to capture the moments while we were driving by. I could see the disapproval in our tour guide’s eyes, but she didn’t say anything.

Pontban 8kor meg is érkezett a mikróbusz a hotelünk elé. Rövidesen sikerült megtölteni az egész járművet hozzánk hasonló állatbolond népekkel. Hogy az utat is hasznosan töltsük, az idegenvezetőnk elmondta, hogy mit lehet és mit nem, illetve mire számíthatunk a nap folyamán, majd a kisbusz plafonjából egy képernyő ereszkedett le, és az út hátralevő részében egy dokumentumfilmet nézhettünk végig Lekről meg az elefántokról. Mire észbekaptunk, már egy kis hegyi úton kanyarogtunk a park bejárata felé. Ezen a környéken nagyon sok más elefánt park van, és többségük nagy betűkkel hirdeti az elefántogolás lehetőségét. Számomra kicsit fura volt elhaladni az elefántháton üldögélő, szelfibotot készenlétben tartó embertömegek mellett. Idegenvezetőnk is csak hosszasan nézte őket, de nem mondott semmit.

Elephant Nature Park
(Photo by Will)

The first item on our schedule was feeding. The elephants must have known what was about to happen, because they appeared out of nowhere, walking towards us with sheer excitement, waving with their trunks and loudly making that oh so distinct elephant trumpet sound.

A program etetéssel kezdődött. A fáncsiknak tuti pontos napi beosztásuk van, ugyanis szorgalmasan gyülekeztek és izgatottan lóbálták az ormányukat, miközben nagyokat sikkantgattak.

IMG_7829

We found out that these 3 meter tall giants weigh about 3-4 tons and need 250 kgs of food and 60 gallons of water a day. If we multiply this with the number of elephants in the park, which – if I remember correctly – was around 65 when we visited, the result will end up to be quite a huge amount. Our group chose a large bucket of fruit and a hungry and impatient animal standing next to it. Each of us picked half of a watermelon up and positioned it carefully into the trunk of the elephant. He then took the fruit and transported it into his own mouth, after which he demanded the next bite right away.

Közben megtudtuk, hogy ezek a 3 méter magas és 3-4 tonnás jószágok napi kb. 250kg ennivalót és 150l vizet tüntetnek el. Ha ezt megszorozzuk az elefántok létszámával, ami – ha jól emlékszem – 65 körül lehetett látogatásunkkor, akkor az biza lelkiismeretes napi adag. Csoportunk kiszemelt egy nagy kosár gyümölcsöt, meg egy mellette álldogáló türelmetlen állatot, majd szépen sorban mindenki egy fél dinnyét dugott az elefánt orrába, őkelme onnan továbbszállította a szájába, csöpögve-csámcsogva benyelte és már csápolt is a következő falatért.

Elephant Nature Park

Elephant Nature Park
(Photo by Will)

When the bucket became empty, we headed towards to stables to say hello to the elephants living there. Unfortunately, for several different reasons, they can’t walk around freely whenever they want. One of them was the 55 years old and blind in both eyes Jokia. Our guide explained, that Jokia used to work at a logging site while she was pregnant. After giving birth, her baby fell into an abyss and died. Jokia was so sad, that she refused to work, and as a punishment for being stubborn, her owners stabbed both of her eyes. Then Lek found her, and since April 2015 she is one of the happy residents of Elephant Nature Park.

Miután a kosár tartalma kiürült, elindultunk megismerkedni az istállóban lakó egyedekkel. Sajnos ők különböző oknál fogva nem mászkálhatnak szabadon. Egyikük az 55 éves, mindkét szemére vak Jokia. Idenevezetőnk elmesélte, hogy Jokia egy fakitermelésen dolgozott terhesen. Mikor kicsinye megszületett, egy baleset során egy szakadékba zuhant és azonnal elpusztult. Jokia bánatában nem volt hajlandó tovább dolgozni, ezért büntetésből kiszúrták mindkét szemét. Aztán Lek rátalált és tavaly április óta ő is a park boldog lakója.

Elephant Nature Park

Elephant Nature Park
(Photo by Will)

Later on we also learned that the park takes care of four elephants who were land mine victims and one of their feet was blown up. After a series of successful surgeries and a very long rehabilitation process they can wander around freely again. One of them had to spend three years in an elephant hospital, and arrived to the park only one month before our visit. I am not sure how other people handle this, but when I meet a big group of people for the very first time, I find it very difficult to remember everyone’s name. Unfortunately, this wasn’t any different with elephants either, so I am unable to connect the stories to the elephants. If you are interested to find out more about their stories, you can get to know them better here.

Később azt is megtudtuk, hogy 4 olyan elefánt is van itt, akik aknamező áldozatai lettek, és valamelyik lábuk felrobbant. A sikeres műtétet és rettenetesen hosszú rehabilitációs folyamatot követően ők már újra szabadon mászkálhatnak. Egyikük például összesen három évet töltött elefántkórházban, és csak egy hónappal a látogatásunk előtt került Lek felügyelete alá. Sajnos ez az elefántokkal is úgy működik, mint az emberekkel, hogy ha egyszerre 20 bemutatkozik, szinte képtelenség megjegyezni a neveiket. Szóval nem fogom tudni összekötni a hallott történeteket az egyes elefántokkal, viszont ha valaki kíváncsi, itt lehet megismerni mindenkit.

Close to the stables many elephants were standing and chewing on some greenery. I think they must have been hoping that they can still find some leftover watermelon. But because there was no more fruit in the buckets, they started to bolt down the green stuff. The way they did it was really funny. They collected a bouquet of food, twisted their trunk around it forming a spiral, and they started to trash it against the ground. I wasn’t completely sure why they did that, but I have a feeling that this was their food softening method. After a while they put the bouquet into their mouth, and started crunching on it.

Az istállók közelében csomó elefánt álldogált és legelészett. Azt hiszem abban reménykedtek, hogy hátha akad még valahol egy kis dinnye. Mivel a gyümölcs mind elfogyott, a zöld dolgokat kezdték tömni befele a fejükbe. Nagyon vicces volt, ahogy ezt véghezvitték. Összegyűjtöttek egy csokor ennivalót, és ormányukat spirálszerűen köré tekerték. Ezután elkezdték a földhöz csapkodni. Ezt a tevékenységet nem egészen értettem, de végül úgy döntöttem, hogy ez lehet a kajapuhítás kihagyhatatlan lépése. Kis idő múlva az egészet a szájukba tolták és ropogtatni kezdték.

Elephant Nature Park

Elephant Nature Park

When they felt thirsty, they just walked up to one of the outdoor faucets, and didn’t stop making trumpet sounds until someone filled up their trunk with water using the hose.

Amikor meg szomjasak lettek, odaloholtak egy kerti csaphoz, és addig trombitáltak, amíg valaki vállalta, hogy a slag segítségével vizet tölt az ormányukba.

Elephant Nature Park

After watching them for a while we decided to get closer and initiate some kind of interaction. It took us a while to approach these gentle giants, but in the end we succeeded. My main fear was that they will inadvertently step on my foot or during a random trunk flailing I will simply fly away, but it turned out that they pay attention not to harm anyone standing around them.

Rövid időn belül úgy döntöttük, hogy megkörnyékezzük őket, és némi interakciót kezdeményezünk. Kicsit sokáig tartott ténylegesen közelmerészkedni ezekhez a békés óriásokhoz, de végül belejöttünk. Én leginkább attól tartottam, hogy véletlenül rálépnek a lábamra, vagy egy váratlan ormánylóbálás során elrepülök. De mint kiderült, ezek odafigyelnek hogy lehetőleg ne tegyenek kárt a mellettük álló népekben.

Elephant Nature Park

Elephant Nature Park

Elephant Nature Park

Elephant Nature Park

While I was petting one of them, he started crying. I was a bit confused, and I asked our guide to explain what is going on. She said that this elephant was abused all his life, and this is the first time he actually feels loved. She also said that I shouldn’t be afraid hugging the elephant because it won’t step on my foot. So I was hugging this poor creature while he kept on crying.

Miközben az egyik elefántot simogattam, az sírni kezdett. Kissé zavarba jöttem, és nem tudtam mire vélni a dolgot. Kérdeztem az idegenvezetőnket, hogy miért könnyezik a jószág, mire ő azt válaszolta, hogy azért, mert egész életében bántották, és most érzi először a szeretetet amit másoktól kap. Aztán arra bátorított, hogy ölelgessem csak nyugodtan, és ne aggódjak, nem fog a lábamra lépni. 🙂 Úgyhogy ölelgettem, ő meg tovább potyogtatta az elefántkönnyeit.

(Photo by Will)
(Photo by Will)

Time flew by very fast, and suddenly it was lunchtime. Everyone started to walk back towards the central building, where buffet lunch was ready and waiting for our hungry stomachs. We could choose from a wide variety of delicious vegetarian dishes, and shortly everyone was suffering because of food coma. We had some free time after lunch, during which we were chilling on the benches, watching the scenery and the elephants, scratching the cats, and getting to know fellow travellers.

Mire észbekaptunk ebédidő lett, és a látogatók a központi faépületben gyülekeztek, ahol már készen állt a svédasztalos ebéd. Rengeteg különböző és nagyon finom (kizárólag vegetáriánus) étel közül lehetett válogatni, így aztán mindenki degeszre ette magát. Ebéd után a padokon ejtőztünk, bámultuk a tájat és az elefántokat, vakargattuk a macskákat, no meg más utazókkal ismerkedtünk.

Elephant Nature Park

Elephant Nature Park
(Photo by Will)

Elephant Nature Park

Elephant Nature Park

Oh yes, I almost forgot to mention that this place is not an exclusive elephant sanctuary. It also takes care of approximately 200 dogs, 400 cats, and other creatures in need. Since they blend in very well into the environment, we had to pay serious attention not to step or sit on any of them.

Ja igen, azt el is felejtettem említeni, hogy ez a hely nem csak az elefántok menedéke, ugyanis volt itt még vagy 200 kutya és legalább 400 macska. Mivel meglehetősen jól beleolvadnak a környezetbe, komolyan oda kellett figyelni, hogy az ember ne lépjen vagy üljön rá a szinte mindenütt heverésző bundazsákokra.

Elephant Nature Park
(Photo by Will)
Elephant Nature Park
(Photo by Will)

After lunch everyone received a small bucket, and we headed towards the river. The elephants seemed to know the next item on the daily schedule very well, because they were waiting impatiently for us in the water. The task was to take our shoes off, walk into the river, and using our bucket start splashing water on the elephants. Amid the madness I didn’t assess the situation carefully, but looking back now, I can confirm that washing an elephant in the river is definitely not as trivial as it sounds. First, if you stand on the wrong side of the elephant (river flow direction), when the elephant drops his elephant stuff into the water, the product will end up on your legs. Secondly, if an over-enthusiastic person is standing on the other side of the animal, the water content of their bucket will avoid the target, and will end up splashing on your head. So technically we had a river-bath as well. 🙂

Ebéd után mindenki felkapott egy kis vödröt, és elindultunk a folyó irányába. Az elefántok megintcsak tudhatták előre, hogy mi a program, mert már ott álldogáltak a vízben. Az volt a feladat, hogy húzzuk le a cipőnket, caplassunk bele a folyóba majd a vödör segítségével kezdjük őket locsolni. Az őrület közepette nem mértem fel alaposan a helyzetet, de így utólag csöndben megjegyezném, hogy elefántot mosni nem triviális feladat. Előszöris, ha az elefánt rossz oldalára állunk (azaz a víz folyási irányába), mikor az elefánt a vízbe potyogtat, az egész termés felsodródik/felkenődik a lábszárunkra. Másodszor pedig, ha az elefánt másik oldalán egy túlontúl lelkes locsoló áll, vödrének a tartalma az elefánt hátát kikerülve egyenesen a mi fejünkben landol. Úgyhogy alapvetően mi is megfürödtünk. 🙂

Elephant Nature Park

Elephant Nature Park
(Photo by Will)

Elephant Nature Park

Elephant Nature Park
(I would love this picture if Ash’s bucket would not cover Orsi’s head)

When the elephants were fed up with having to handle all the water attacking their eyes, they moved away from us, and started bathing in the deep parts of the river.

Mikor az elefántok megunták, hogy minden második vödör víz a szemükben köt ki, bevonultak a folyó mély részeire pancsolni.

Elephant Nature Park

Elephant Nature Park
(Photo by Will)
Elephant Nature Park
(Photo by Will)

Despite living peacefully next to each other, the elephants of ENP formed four different herds, and it was quite obvious even for the most inexperienced visitor, which elephant belongs to what herd. Suddenly, the leader of one of the herds decided that it is sand scattering time, and everyone belonging to his family had to leave the river.

A parkban élő elefántok négy nagy csordába csoportosultak, és annak ellenére hogy békésen megélnek egymás mellett, elég egyértelműen látszik, hogy ki hova tartozik. Fürdőzés közben az egyik csorda vezetője úgy döntött, hogy a jóból is megárt a sok, és kiparancsolta a társaságot a szárazföldre.

Elephant Nature Park

The elephant calf on the above picture didn’t agree with the parental order, and kept running back into the water to play with his little friend from another herd. This made the parents angry, and caused a slight disagreement, which almost made us run. The heads of the families screamed loudly, and started to approach each other. The whole valley was echoing, which gave me the creeps and I felt like I am in the middle of Jurassic Park. It became obvious for everyone, that these creatures could crush all of us within a few seconds if they really wanted to. Soon peace reigned once more, and the elephants were preoccupied with making themselves as dirty and sandy as possible.

A képen látható kiselefánt viszont egyáltalán nem értett egyet a szülői rendelettel, és mindegyre visszaszaladt a vízbe a másik csorda kiselefántjával játszani. Na ebből olyan balhé lett a felnőtt mezőnyben, hogy mi majdnem futásnak eredtünk. Mindkét családfő hangosan morgott és trombitált, majd elindultak egymás felé. Az egész völgy visszhangzott, nekem meg Jurassic Park feelingem lett, miközben a hideg futkosott a hátamon. Itt egyértelművé vált mindenki számára, hogy ezek simán agyon tudnának itt taposni mindenkit ha nagyon akarnák. Rövid időn belül helyreállt a béke, és a fáncsik azzal voltak elfoglalva, hogy a tisztálkodás után újra összekoszolják magukat.

Elephant Nature Park

Elephant Nature Park

Meanwhile, elephant dinner has been delivered. While they were eating, we were posing. 🙂

Aztán megérkezett a vacsora, és amíg ők ettek, mi pózoltunk egy kicsit. 🙂

Elephant Nature Park

Elephant Nature Park
(Photo by Orsi)

The whole day was so exhausting and eventful, that on the way back home almost everyone fell asleep in the minibus.

Annyira kimerítő és eseménydús nap volt ez, hogy hazafelé szinte mindenki elaludt a buszban. 

In case you are travelling around Northern Thailand, make sure you check out Chiang Mai and the Elephant Nature Park! 🙂 And if you would like to read about a similar place, you shouldn’t miss my blog post about the Durrell Wildlife Park!

Szóval ha Észak-Thaiföldön jártok, mindeképpen ejtsétek útba Chiang Mait és az Elephant Nature Parkot! 🙂 Ha pedig hasonló célokért küzdő helyről szeretnétek olvasni, akkor ne hagyjátok ki a Durrell Wildlife Parkról szóló blogbejegyzésemet!

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.