Nyergestető
Countries,  Romania,  Transylvania,  Travel

Wayfaring in Transylvania: Nyergestető Memorial Park

On a foggy almost-summer morning of our Transylvanian road trip we decided to visit the Nyergestető Memorial Park. Our main destinations on that day were the Saint Anne Lake and the Mohos Bog, but popping by the memorial park didn’t seem to be big detour.

Erdélyi kirándulásunk egy ködös, majdnem-nyári reggelén úgy döntöttünk, hogy ellátogatunk a Nyergestetőre. Aznapra egyébként a Szent Anna tó meg a Mohos tőzegláp volt betervezve, de nem jelentett túl nagy kitérőt ide is elugrani.

While the car was unwaveringly climbing up the mountain, I stuck my little Sony action-cam out the window, and I kept filming and taking photos of the misty, winding roads of the pine forest. I was constantly hoping that when I pull the mono-pod back into the car, the camera will still be on it.

Miközben az autó rendületlenül haladt fölfelé a hegyen, én lelkesen lóbáltam a kis Sony kamerámat kifelé az ablakon, és váltakozva filmeztem meg fotóztam a fenyők között kanyargó ködös utat. Folyamatosan abban reménykedtem, hogy mikor legközelebb visszahúzom a botot, a kamera még mindig rajta lesz.

Nyergestető

Nyergestető is a pass between the Háromszék basin and the Csík basin, at an altitude of 895 meters, and it is positioned between the Csíkkozmás and Kászonújfalú villages. Throughout the history several bloody battles were fought here, because this was basically the last defensible place against the enemy breaking through the Ojtoz-pass. Nowadays it is mainly known as one of the last locations of the Hungarian Revolution of 1848-49.

A Nyergestetőről azt érdemes tudni, hogy ez egy 895m magasságban lévő hágó, ami a Háromszéki-medencét és a Csíki-medencét köti össze, és Csíkkozmás meg Kászonújfalu települések között helyezkedik el. A történelem során számos véres ütközet helyszíne volt, mivel ez az utolsó védhető hely az Ojtozi-szoroson áttörő csapatok ellen. Ennek ellenére leginkább az 1848-49es forradalom és szabadságharc egyik utolsó székelyföldi helyszíneként lett ismert.

Nyergestető

The Hungarian Revolution of 1848 grew into a war of independence from the Austrian Empire ruled by the Habsburg dynasty. After a series of defeats the Austrian State lead by emperor Franz Joseph I had no other choice but to call for Russian help. As a response the Russians sent an army of 200 000 men to Hungary, part of which ended up at Nyergestető. The tiny Szekler troop managed to successfully fight the enemy back all the way until a local shepherd betrayed them and helped the Austrian-Russian army to attack from behind. As a result most Szeklers were killed. Later on a memorial was erected here in honour of the fallen heroes.

Az 1848as forradalom végül szabadságharccá nőtte ki magát, melynek az volt a célja, hogy Magyarország a Habsburg Birodalomból kiválva független állammá váljon. A folyamatos vereségek arra késztették I. Ferenc József császárt, hogy az oroszokhoz forduljon segítségért. Az oroszok nem teketóriáztak: azonnal egy 200 000 katonából álló hadsereget küldtek Magyarországra, amiből aztán jutott a Nyergestetőre is. A kis számú székely hadsereg több ízben is sikeresen visszaverte a többezres osztrák-orosz csapatot, mindaddig amíg egy kászoni származású pásztor a védők hátába vezette az ellenséges erőket. Az árulás következtében aztán nagyon sokan életüket vesztették. A csata helyszínén egy emlékoszlop őrzi az itt elesett hősök emlékét.

Nyergestető

Nyergestető
(Photo by my mom)

The victims of this battle were buried in a mass grave on the other side of the road, right next to the forest. Several different wooden and iron crosses and headboards are standing here, which can be approached once you walk up the stairs and pass under the Székely-gate.

Az áldozatokat egy tömegsírba hantolták el az út másik oldalán, az erdő szélén. Számtalan kisebb-nagyobb fa- és vaskereszt illetve kopjafa áll itt, melyeket úgy lehet közelebbről megszemlélni, ha az ember felmegy az ide vezető lépcsőkőn meg átbújik a székelykapu alatt.

Nyergestető
(Photo by my dad)

Nyergestető

Nyergestető

Nyergestető

Nyergestető
(Photo by my dad)
Nyergestető
(Photo by my dad)
Nyergestető
(Photo by Will)

We spent some time wandering around the memorial park after which I ended up taking a final group-selfie before we continued our journey to the Saint Anne Lake.

Bóklásztunk itt egy ideig a kopjafákat nézegetve, majd még gyorsan lőttem egy csoportkép-szelfit is, mielőtt továbbindultunk a Szent Anna tóhoz.

Nyergestető

2 Comments

 • Mate Erika

  Gyerekkoromban kivulrol tudtam a verset, 2017-ben jutottam el en is oda.

  “Nyergestető (Vers)
  A néhai jó öreg Gaál Mózesre,
  gyermekkorom regélőjére is emlékezve

  Csíkországban, hol az erdők
  zöldebbek talán, mint máshol,
  ahol ezüst hangú rigók
  énekelnek a nagy fákon,
  s hol a fenyők olyan mélyen
  kapaszkodnak a vén földbe,
  kitépni vihar sem tudja
  másképpen, csak kettétörve,
  van ott a sok nagy hegy között
  egy szelíden, szépen hajló,
  mint egy nyereg, kit viselne
  mesebeli óriás ló.
  Úgy is hívják: Nyergestető;
  egyik kengyelvasa: Kászon,
  a másik meg, az innenső,
  itt csillogna Csíkkozmáson.
  Nemcsak szép, de híres hely is,
  fönn a tetőn a nyeregben
  ott zöldellnek a fenyőfák
  egész Csíkban a legszebben,
  ott eresztik legmélyebbre
  gyökerüket a vén törzsek,
  nem mozdulnak a viharban,
  inkább szálig kettétörnek.
  Évszázados az az erdő,
  áll azóta rendületlen,
  szabadságharcosok vére
  lüktet lenn a gyökerekben,
  mert temető ez az erdő,
  és kopjafa minden szál fa,
  itt esett el Gál Sándornak
  száznál is több katonája.
  Véres harc volt, a patak is
  vértől áradt azon reggel.
  Támadt a cár és a császár
  hatalmas nagy hadsereggel.
  De a védők nem rettentek
  – alig voltak, ha kétszázan -,
  álltak, mint a fenyők, a harc
  rettentő vad viharában.
  Végül csellel, árulással
  délre körülvették őket,
  meg nem adta magát székely,
  mint a szálfák, kettétörtek.
  Elámult az ellenség is
  ekkora bátorság láttán,
  zászlót hajtva temette el
  a hősöket a hegy hátán.
  Úgy haltak meg a székelyek,
  mind egy szálig, olyan bátran,
  mint az a görög háromszáz
  Termopüle szorosában.

  Nem tud róluk a nagyvilág,
  hőstettükről nem beszélnek,
  hírük nem őrzi legenda,
  dicsőítő harci ének,
  csak a sírjukon nőtt fenyők,
  fönn a tetőn, a nyeregben,
  s azért zöldell az az erdő
  egész Csíkban a legszebben.

  1965

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.