21 Fun Facts About Malaysia
Countries,  Malaysia,  Travel

21 Fun Facts About Malaysia

Malaysia is a fantastic place, and I think it’s my favourite country I’ve visited until now. I’m also pretty sure that out of all my travel destinations this was the one where I discovered the largest amount of curiosities. Below you can find a bunch of them.

Malajzia valami elképesztő hely, talán a kedvencem az összes ország közül ahol eddig jártam. Azt is bátran mondhatom, hogy utazásaim során itt szembesültem a legtöbb érdekességgel. Ezekből most összegyűjtöttem egy csokorra valót.

1. The widespread stereotypes about the driving style in South-East Asia are not true in this country. The Malaysian drivers are very slow, careful and considerate.

1. A délkelet-ázsiai országokban megtapasztalható vezetési stílussal kapcsolatos sztereotípiák itt egyáltalán nem igazak. A maláj sofőrök mind nagyon lassan, óvatosan és megfontoltan vezetnek.

2. People love football. At least watching it. I could’t tell whether they like playing it as well? Anyway, we managed to visit Malaysia during the UEFA Euro 2016, so we could witness how addicted locals were to these games. They were watching the matches wherever it was possible: on the street, on pub TVs or on massive screens in shopping malls. They weren’t even bothered by the fact that because of the time zone difference the most interesting games were played in the middle of the night. Next day everyone just went to work as if nothing happened. I think, for them it must have been like the American Superbowl that lasted more than just a day.

2. Az emberek imádják a futballt. Legalábbis nézni. Arról nem tudok nyilatkozni, hogy játszani is szeretnek-e? Malajziai utunkat sikerült pont a 2016-os Futball Európa Bajnokság idejére betervezni, így szemtanúi lehettünk annak, ahogy a helyiek megszállott módjára nézik végig az összes meccset bárhol, ahol közvetítik: utcasarkon, kocsmai tévéken, vagy plázai óriás kivetítőkön. Az sem számított, hogy az időeltolódás miatt mindezt az éjszaka közepén teszik, majd másnap szépen bemennek munkába. Olyan lehet ez számukra, mint az amerikai Superbowl, csak több napig tart.

Euros in Malaysia

3. You have to stand on the left hand side of the escalator, while those in a hurry can walk up on the right hand side. It’s the complete opposite to Europe. If people walk in a funny S shape in front of an escalator, you’ll know straight away that they are not locals.

3. A mozgólépcső bal oldalán kell megállni, aki pedig siet az a jobb oldalon halad el. Vagyis ez pontosan fordítva működik, mint Európában. Ha valaki fura S betűket ír le a mozgólépcsőre lépés előtt, arról azonnal látni lehet, hogy nem helyi.

4. Malaysia used to be a British colony, and there are many signs that still remind people about it: British socket type, Tudor-style building, English cathedral…

4. Malajzia brit gyarmat volt, és erről több jel is árulkodik: angol konnektor, Tudor stílusú épület, anglikán templom…

5. More than 60% of the country’s population is Muslim. The rest of the people are mainly Buddhists, Christians, Hindus, or Taoists. There is a huge mix of religions and cultures in Malaysia.

5. Malajzia népességének több mint 60%-a muszlim vallású, emellett élnek itt buddhisták, keresztények, hinduk, és taoisták is. Vagyis vallási és kulturális szempontból ez egy igazi nagy keverék ország.

6. The shopping malls are open till very late, which means that people can pop down even at 11pm to buy a new PlayStation or Sony phone.

6. A plázák nagyon sokáig nyitva vannak, így az ember akár este 11kor is leugorhat PlayStationt vagy Sony telefont vásárolni.

Sony Xperia Z5
(Photo by Will)

7. The majority of the toilets are squat toilets or English toilets having a funny elongated shape and installed much lower than usual. Instead of toilet paper you’ll only find a shower head in the cubicles. If you still need paper, you’ll either have to ask for some from the staff, or make sure you have some tissues on you at all times.

7. A wc-k többsége vagy guggolós, vagy pedig fura formájú, hosszúkás angol wc ami a megszokottnál sokkal alacsonyabb. Papír helyett viszont csak tusolófej van a fülkék többségében, így vagy a wc-s nénitől kell kunyerálni valamennyit, vagy papírzsepivel kell közlekedni.

8. Cats have short tails, but not because the owners cut them: this is how they grow (I mean don’t grow) naturally.

8. A macskáknak rövid farkuk van, de nem azért mert a gazdáik levágják, hanem azért mert ilyenre nő, akarom mondani nem nő meg.

9. Malaysia is located in the equatorial region. When you first arrive to the country and leave your plane behind, you’ll straight away understand everything you learned about the equatorial climate at your geography class.

9. Malajzia az egyenlítő közelében fekszik, így a repülőt elhagyva azonnal értelmet nyer minden, amit annak idején földrajz órán az egyenlítői éghajlatról tanultunk.

Taman Negara

10. In those regions where no tigers live in the wild, the cow herds are left outside day and night for several weeks without any supervision. They don’t have enemies, so they are safe. I would be curious to know, what would happen if you’d do the same in Transylvania?!

10. Azokban a régiókban ahol nem élnek tigrisek, a teheneknek nincsen semmiféle ellenségük, így aztán kicsapják őket legelészni hosszú hetekig, és éjszakára sem gyűjtik be őket. Ezt próbálná meg valaki Erdélyben!

11. On and around the cultivated lands people build owl nests and move owls into them. This is how they protect the crop from the mischievous mice and rats.

11. A megművelt földek közelébe az emberek baglyokat telepítenek, így védekezve a kártékony egerek és patkányok ellen.

12. Rock and metal music is illegal.

12. A rock- és metálzene illegális.

13. Being a tourist in Malaysia is quite an interesting experience. For some reason there aren’t many western people visiting this country, which means that if you are tall and pale, you have no chance to blend in with the locals. On top of that they are very openly staring at you, and some of them might approach you while saying ‘Foto! Foto!’ with a big smile. By the time you realise what just happened, the selfie is saved. I don’t even want to try and guess how many times were we uploaded to a random person’s Facebook account?

13. Turistának lenni ezen a vidéken egészen érdekes tapasztalat. Valamilyen oknál fogva nem sok nyugati ember fordul meg itt, így ha valaki magas és fehérbőrű, esélye sincs beleolvadni a helyiek tömegébe. És az nem elég, hogy látványosan bámulnak, de sokan még oda is somfordálnak az ember mellé, majd széles mosollyal közlik hogy “Foto! Foto!” és már nyomják is a szelfit. Bele sem merek gondolni, hány ember Facebookjára kerültünk fel ezalatt a néhány nap alatt.

14. If you are frustrated, let’s say in London, that the trains are packed and it’s hard to get on and off, then maybe it’s time for you to visit Malaysia. Here the crowd is at least twice as big. Additionally, people SERIOUSLY block the doors, so you don’t really have a chance to get into or off of the carriage. This is true even if the train is empty otherwise.

14. Ha valaki mondjuk Londonban frusztrált amiatt hogy a vonaton tömeg van és nem lehet fel- meg leszállni, akkor látogasson el Malajziába. Egyrészt itt kétszer olyan nagy a tömeg a közlekedési eszközökön, mászrészt az emberek it TÉNYLEG beállnak az ajtóba, és onnan kezdve se ki se be. Ez akkor is így van, ha a szerelvény amúgy üres.

15. Both on the metro and on the trains there are ladies only coaches, where men are not allowed to travel. This applies even if the ladies only coach is almost empty, while the rest of the train is packed. If someone breaks this rule, a scary inspector lady appears out of nowhere and she won’t stop shouting until the poor man leaves the carriage. Funny thing is, that all my photos of ladies only coaches prove that men aren’t really bothered about this regulation. By the way, this was introduced due to the fact that in the past sexual harassment was very widespread on public transport. Today, the situation is much better, but the system stayed the same.

15. A vonaton és metrón vannak exkluzív női szerelvények, ahova férfiaknak szigorúan tilos felszállni. Még abban az esetben is ha a női kocsi szinte teljesen üres, a vonat többi részében pedig egy tűt sem lehet leejteni. Ha valaki megszegi ezt a szabályt, a félelmetes rendfenntartó nők azonnal ott teremnek, és addig kiabálnak, amíg szegény pasi behúzott farokkal el nem kullog. A vicc az, hogy minden női szerelvényről készített fotómon látszik, hogy pasik is állnak benne. Ezeket egyébként azért vezették be, mert régen nagyon gyakran előfordult olyasmi, hogy szexuálisan zaklattak nőket a tömegközlekedési eszközökön. Ma már sokkal jobb a helyzet, de a rendszer megmaradt.

Kuala Lumpur Ladies Coach

16. The monorail is Kuala Lumpur’s very special way of transport. For me it felt like the combination of the DLR in London with a roller-coaster, because the train straddles a steal or concrete beam which stabilises it even in the sharpest turns.

16. Kuala Lumpur jellegzetessége az egysínű vasút, ami úgy néz ki, mint a londoni DLR és a hullámvasút kombinációja: a kocsi nyeregszerűen veszi körbe a sínt, így még a legélesebb kanyaroknál sem tud kisiklani és lepotyogni.

Kuala Lumpur Monorail

17. Directions are marked in a very confusing way everywhere, so there is a high chance that people get constantly lost for example at the airport, in the downtown area or even in a park.

17. Semmi nincs egyértelműen feltüntetve, így az ember állandóan eltéved: repülőtéren, belvárosban, vagy akár még a parkokban is.

18. The pavement can disappear from one moment to the other, and if people don’t pay attention, they might suddenly find themselves on a dual carriageway.

18. A járda néha egyik pillanatról a másikra eltűnik, és a gyanútlan járókelő ilyenkor általában egy többsávos autópálya-szerű úton találja magát.

19. The newsagents only sell postcards but they don’t have stamps. Now, if someone tries to send postcards home during a public holiday, they will have to choose an alternative method, because all the post offices are closed.

19. Az újságárusok árulnak ugyan képeslapot, de bélyeget azt már nem. Namármost, ha valaki nemzeti ünnep alatt szeretne képeslapot küldeni, azzal fog szembesülni, hogy minden posta napokig zárva tart.

Closed Post Office

20. During the Hari Raya celebrations after Ramadan people tend to go everywhere wearing super colourful traditional clothes. Oh, and there are fireworks literally everywhere.

20. A Ramadán végét ünneplő Hari Raya időszak alatt az emberek tradicionális és elképesztően színes ruhákban mászkálnak, és állandóan mindenhol tüzijáték van.

21. During our two-week trip we haven’t had a chance to try the famous durian, because we couldn’t find it sliced and prepackaged anywhere, and it is prohibited to bring it back to your hotel room because of the strong smell. Maybe next time…

21. Kéthetes utunk során nem volt alkalmunk megkóstolni a duriant, mert felszeletelve sehol nem árulják, a hotelekbe pedig nem szabad bevinni, annyira büdös. Nem baj, majd legközelebb…

Durian Ban

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.