Countries,  Italy,  Photography,  Travel

Pompeii and Herculaneum

Because both Will and I prefer to travel to places where nature is dominating and where tourism is less popular, Italy isn’t necessarily on the top of our potential destination list. But because my brother, Zsolt, and my (since then) sister-in-law, Zsóka decided to say “Yes, I do” on this ancient roman land, we ended up mixing business with pleasure and visiting a few famous spots. Obviously, one of these places was Pompeii. Instead of a long history and geology lecture I’d like to offer you a more practical guide full of information we would have really appreciated before our visit.

Mivel Will és én leginkább olyan helyekre szeretünk utazni, ahol a természet dominál és a turizmus kevésbé népszerű, ezért Olaszország nem feltétlenül áll a potenciális úticéljaink listájának az élén. De ha már úgy adódott, hogy bátyám, Zsolt, és azóta már sógornőm, Zsóka, ősi római földön szerették volna kimondani a boldogító igent, így mi összekötöttük a kellemeset a hasznossal, és gyorsan bejártunk néhány alaphelyet. Egyik ilyen természetesen Pompeii volt. Ti pedig most töténelem- és geológiaóra helyett egy praktikusabb látogatási útmutatót olvashattok, olyan információkkal megtüzdelve melyeknek mi is örültünk volna ha könnyedén rátalálunk.

Buying Tickets // Jegyvásárlás

Unless you have some sort of strange queuing fetish, you’d be better off buying tickets online! Yes, I know, this sounds very obvious, nonetheless, when you approach the entrance, you’ll face a several hundred metre long line. Which means that in the world of smartphones and tablets people still don’t think of purchasing their tickets online as a feasible option.

Hacsak valakinek nincsen valamiféle fura sorbanállási fétise, akkor jobban teszi ha előre vesz jegyet az interneten! Igen, tudom, egyértelműnek tűnik, aztán amikor az ember a bejárathoz ér, mégis többszáz méter hosszú kígyózó sorokat lát. Vagyis ennek a sok embernek így az okostelefon és tablet korszakában mégsem egyértelmű az online jegyvásárlás.

The night before our visit, while we were sitting in our cool, air-conditioned hotel room, I gathered all my Italian knowledge, opened the official website, chose the ticket type and the date, paid online, and within a few seconds I received the confirmation email. The next morning we casually walked by the long queue all the way to the online ticket office (where, by the way, not a single person was waiting), we received our maps and little guide books and entered the site straight away.

Én előző este, a hűvös hotelszobában üldögélve szépen elővettem minden olasz tudásomat, beléptem a hivatalos weboldalra, kiválasztottam a jegytípust és a dátumot, kifizettem, majd pillanatokon belül megkaptam a visszaigazoló emailt. Ezzel másnap szépen elhaladtunk a hosszú kígyózó sor mellett, odamentünk az online megvásárolt jegyek ablakához (ahol egyébként egy árva lélek sem volt), megkaptunk a térképet meg a kis útmutató könyvecskét és már bent is voltunk a romok között.

Pompeii isn’t the only ruin city in this area, there are four other ones: Herculaneum, Oplontis, Stabia and Boscoreale. If you’d like to visit any of these on top of the well-known main site of Pompeii, you can choose to buy the combined ticket for all five places. This costs 22€ and it is valid for three consecutive days. It’s worth considering this ticket type even if you can only fit Pompeii and Herculaneum into your otherwise tight schedule, because the individual tickets are 13€ and 11€ respectively.

Pompeii egyébként nem az egyetlen ilyen romváros a környéken, ezen kívül van még négy másik: Herculaneum, Oplontis, Stabia és Boscoreale. Ha valaki nem csak Pompeiit szeretné meglátogatni, érdemes inkább a kombinált jegyet választani, mellyel mind az öt helyre be lehet lépni, 22€-ba kerül és 3 egymást követő napon át érvényes. Ez még akkor is jobban megéri, ha valakinek hozzánk hasonlóan csak Pompeii és Herculaneum fér bele az amúgyis sűrű programjába, ugyanis ezek külön-külön 13€-ba illetve 11€-ba kerülnek.

Pompeii map, booklet and ticket
Pompeii map, booklet and ticket
Pompeii Map
Pompeii Map

Pompeii

How to get there? // Hogyan lehet ide jutni?

You have a lot of options. First of all, there are many different means of transport around the area. Additionally, the site has quite a few entrances. We took the Circumvesuviana train from Sorrento towards Naples and got off at the Pompei Scavi Villa dei Misteri stop. The entrance is just a few minutes away from the station.

Rengeteg módon. Egyrészt sok közlekedési eszköz áll a látogatók rendelkezésére, másrészt a romvárosnak rengeteg bejárata van. Mi a Circumvesuviana vonat Sorrento-Nápoly vonalán haladva a Pompei Scavi Villa dei Misteri megállónál szálltunk le. Innen a bejárat csak pár perc séta.

Pompeii Sanctuary of Venus
Sanctuary of Venus (Zone VIII, area 1)

How big is it? // Mekkora?

It is massive. Despite the fact that we’ve read this in advance, we didn’t give much thought to it and we were very surprised to see that it’s at least five times as big as we expected. In my opinion, not even a week is enough for exploring the whole city properly. On top of that, everything is exposed to the sun, shade is almost nonexistent, so if you decide to visit Pompeii, make sure to bring lots of water, sunscreen and maybe a hat.

Hatalmas. Ezt sok helyen olvastuk, de valószínűleg nem gondoltunk bele rendesen, ugyanis rá kellett jönnünk, hogy úgy kb. ötször akkora, mint amekkorának elképzeltük. Ja és nem hogy egy nap nem elég, hogy az ember alaposan végignézze, de szerintem még egy hét sem. Ezen felül pedig mindenhol tűz a nap és árnyék nem igazán akad sehol, így aki ide jön, az hozzon magával sok innivalót, némi elemózsiát, naptejet és esetleg valami tökfedőt.

Pompeii Skyline

Where are the plaster casts? // Hol vannak a gipsz-alakok?

The population of Pompeii was estimated at around 20,000 people out of which 18,000 fled after the first signs of volcanic activity but 2,000 refused to leave their homes. Up until now the remains of 1,150 people have been discovered and the excavation works are still ongoing. Most of the plaster casts are exhibited in the National Archaeological Museum in Naples and only a few of them can be found in Pompeii.

Pompeii lakosságát a vulkánkitörés előtt úgy 20000 főre becsülték. Ebből 18000 azonnal elmenekült, mikor a vulkán némi hamut kezdett kipöfögni magából, 2000 viszont kitartott otthona mellett. Mostanig 1150 ember maradványait tárták fel és a munkálatok még javában zajlanak. Ezeknek az emberi maradványoknak a nagy része a Nápolyi Nemzeti Múzeumban található, de jónéhány Pompeii romos épületeiben van kiállítva.

And yes, despite popular belief, these bodies are all plaster casts, not actual human fossils. The avalanche of mud and ash flooded Pompeii, buried everything and everyone, after which it solidified. Apart from bones the rest of the bodies decomposed and vanished forming lots of holes and cavities in this hard layer of ash. When the excavation works first started and the bones of the people were found, the cavities were filled with plaster. Thanks to this methodology we can now see the posture, look and clothing of those poor dying people.

És igen, ezek az alakok mind gipszből vannak kiöntve, vagyis a tévhittel ellentétben nem az eredeti megkövült emberek láthatóak. A városra zúduló sárlavina és vulkáni hamu betemette az ittrekedt lakosságot majd megkövült rajtuk. A csontokon kívül aztán az idők folyamán minden egyéb megsemmisült, így ebben a szilárd vulkáni hamu-rétegben üregek alakultak ki. Mikor Pompeiit elkezdték feltárni és a csontokra rátalálni, az üregekbe gipszet öntöttek, és ennek a módszernek köszönhetően szépen kirajzolódott a haldokló emberek testtartása, arckifejezése és ruházata.

So where are the plaster casts that are located in Pompeii? I think, for most people (including us) this is a very important question. We knew that it is impossible to explore the whole city in just half a day, but it would have been a disappointment to leave without seeing some of the casts. Because the exhibited artefacts are constantly moved around the site and there is no official information about their location, we found ourselves sitting in the middle of an amphitheatre looking up blogs in the hope of finding someone who shared this secret. In the end we managed to locate some of the casts based on other people’s descriptions and some by ourselves. This is the list:

  • Zone VII, area 7 – Forum Granary: cast of a dog + other casts of victims
  • Zone VII, area 12 – Macellum: two plaster casts
  • Zone VII, area 16 – The Stabian Baths: two casts
  • Zone I, area 14 – Garden of the Fugitives: 13 casts
  • Further locations described on this page

Sokak számára az egyik legfontosabb kérdés, hogy hol vannak a gipsz-alakok? Ezzel mi sem voltunk másképp, ugyanis fél nap alatt esélyünk sem volt végigjárni az egész romvárost, viszont csalódás lett volna úgy távozni innen, hogy nem látjuk őket. Mivel a kiállítási tárgyakat gyakran költöztetik egyik épületből a másikba, és sehol nincsen feltüntetve, hogy éppen merre vannak, ezért mi odáig fajultunk, hogy egy régi amfiteátrum közepén üldögélve blogokat keresgéltünk a neten, hátha valaki elárulja a titkot. Végül néhányat mások leírásai alapján, néhányat pedig magunktól találtunk meg. Itt a lista:

  • VII zóna, 7. terület – Forum Granary, a régi gyümölcs- és zöldségpiac: néhány emberi áldozat és egy kutya gipszalakja
  • VII zóna, 12. terület – Macellum, a régi halpiac: 2 áldozat gipszalakja
  • VII zóna, 16. terület – Stabian Fürdő: 2 áldozat gipszalakja
  • I zóna, 14. terület: Garden of the Fugitives: 13 áldozat gipszalakja. Mind ebben a kertben vesztették életüket.
  • További helyekről itt lehet infókat olvasni
Plaster Cast in Forum Granary
Plaster Cast in Forum Granary (Zone VII, area 7)
Dog Plaster Cast in Forum Granary
Dog Plaster Cast in Forum Granary (Zone VII, area 7)
Plaster Cast in Forum Granary
Plaster Cast in Forum Granary (Zone VII, area 7)
Plaster Casts in the Garden of the Fugitives
Plaster Casts in the Garden of the Fugitives (Zone I, area 14)
Plaster Casts in the Garden of the Fugitives
Plaster Casts in the Garden of the Fugitives (Zone I, area 14)
Plaster Cast in the Garden of the Fugitives
Plaster Cast in the Garden of the Fugitives (Zone I, area 14)

If you’d like to take some professional-looking photos of these plaster casts, make sure you bring a polarising filter with you, because everything is exhibited behind glass. Without such a filter you will struggle like we did: we only took photos when bigger crowds surrounded us, which somewhat reduced the amount of reflection on the glass.

Ha valaki profi fotókat szeretne készíteni a gipszalakokról, akkor mindenképp hozzon magával polárszűrőt, ugyanis minden üveg mögött található. Polárszűrő nélkül úgy fog járni mint mi: akkor fotóztunk, amikor sok ember állt szorosan mellettünk, mert ezzel a módszerrel valamennyire le tudtuk tompítani a tükröződést.

What did we see? // Mit láttunk?

We spent about 4 hours wandering around the streets of Pompeii, and we managed to see approximately 30% of the city. The truth is that we didn’t pay much attention to identify which building served what purpose 2,000 years ago. First of all, it is quite difficult to constantly read up stuff from the booklet while you are standing in the sun surrounded by massive crowds. Secondly, instead of being overwhelmed by the mountains of information we preferred to simply experience the atmosphere of the place.

Kb. négy órán át vándoroltunk Pompeii utcáin, és talán sikerült úgy a 30 százalékát bejárni. Az a helyzet, hogy nem figyeltük úgy különösebben, hogy melyik épület mi volt annak idején, mert egyrészt tűző napon és hömpölygő tömegben lehetetlen a kis útikalauzt olvasgatni, másrészt pedig információhegyek helyett inkább igyekeztünk a hely hangulatát magunkba szippantani.

During our visit we had the opportunity to admire countless little details that make this city so special. For example the professionally designed streets with big stones in the middle. The stones helped pedestrians cross the street when this was intentionally and regularly flooded by water because of cleaning purposes.

Ezalatt az idő alatt azért bőven volt lehetőségünk megcsodálni számtalan apró részletet, melyek különlegessé teszik a várost. Ilyenek például a professzionálisan megtervezett utcák, melyek közepén néhol kövek állnak. A gyalogosok ezekre lépkedve tudtak átkelni az utcákon olyankor, mikor azokat utcamosás és a por eltávolítása érdekében elárasztották vízzel.

Pompeii Roads

Pompeii Roads

Houses.

Házak.

House of Casca Longus (Zone I, area 2)
Pompeii House
(Photo by Will)

On the roof of some of the houses we observed a squared opening (compluvium) through which the rainwater trickled into a hole in the middle of the room (impluvium) before it ended up in the underground cisterns.

Egyes házak tetején egy compluviumnak nevezett négyszögű nyílás volt, melyen keresztül az esővíz lecsorgott a szoba közepén található impluvium nevű mélyedésbe, onnan pedig föld alatti ciszternákba.

House of the Silver Wedding
House of the Silver Wedding (Zone V, area 3, Source: http://brewminate.com/the-typical-roman-aristocratic-house-and-public-imitation-indulgence-from-the-start/)

Bakeries.

Pékségek.

Pompeii Bakery
(Photo by Will)

Beautiful frescoes.

Gyönyörű freskók.

Pompeii Fresco

Stabian Baths
Stabian Baths (Zone VII, area 16)
House and Thermopolium of Ventutis Placidus
House and Thermopolium of Vetutius Placidus (Zone I, area 10)

Gardens and vineyards.

Kertek és szőlőskertek.
Pompeii Garden

Pompeii Garden
(Photo by Will)

Pompeii Vineyard

In my opinion, one of the most interesting things in Pompeii no one should miss is the big amphitheatre in zone II. This was built in year 70 BC and it is considered to be the oldest stone amphitheatre of the whole Roman Empire, which means that it precedes the Colosseum in Rome. The first thought people seem to have when they see such a building is always related to the gladiator games, but they don’t tend to know that in 1971 Pink Floyd spent 4 days here recording their concert documentary film called Pink Floyd: Live at Pompeii. On top of that, in July 2016 (one! month before our visit), David Gilmour, the guitarist of Pink Floyd played two gigs in this venue as part of his Rattle That Lock Tour. I have a feeling, never in their wildest dreams did the ancient Romans imagine that one day such an event will take place here. Also, I would be very curious to know whether our generation would be able to build something that is robust enough, lasts 2,000 years and a famous future rock star can perform there without making it fall apart.

Az egyik legérdekesebb látnivaló Pompeiiben, amit szerintem semmiképp nem szabad kihagyni, az a II. zónában található amfiteátrum, ami Kr. e. 70-ben épült, és a Római Birodalom legidősebb kőből készült amfiteáruma. Vagyis megelőzi a római Colosseumot is. Ami az embernek egyből eszébe jut az efféle építményekről, az természetesen mindig a gladiátor játékok. Azt már kevesen tudják, hogy 1971ben a Pink Floyd négy napon át koncertfilmet forgatott itt, melyere a Pink Foyd: Live at Pompeii címen lehet rákeresni, ezt követően pedig 2016 júliusában, azaz röpke egy hónappal a látogatásunk előtt, David Gilmour, a Pink Floyd gitárosa a Rattle That Lock Tour keretein belül két koncertet is játszott itt. Azt hiszem, ezt még az ókori rómaiak sem gondolták volna. Mondjuk arra is kíváncsi lennék, hogy manapság képesek lennénk-e olyan épületet megtervezni és felépíteni, melyben kétezer év múlva valami híres rockzenész koncertet tarthat anélkül hogy az szétesne.

Pompeii Amphitheatre
Pompeii Amphitheatre (Zone II, area 5)
Pompeii Amphitheatre
Pompeii Amphitheatre (Zone II, area 5)
Pink Floyd: Live at Pompeii
Pink Floyd: Live at Pompeii (Source: https://www.filmlinc.org/)

Besides the big amphitheatre we managed to bump into a few smaller theatres as well.

Az óriás amfiteátrum mellett több kisebb hasonló építménybe is belebotlottunk séta közben.

Pompeii Large Theatre
Pompeii Large Theatre (Zone VIII, area 10)
Pompeii Small Theatre
Pompeii Small Theatre (Zone VIII, area 12)

Another interesting spot I am pretty sure everyone will find who looks for the plaster casts is the Forum in zone VII. This was Pompeii’s commercial and religious centre and this is where all the municipal buildings, markets and temples were built.

A másik ilyen érdekes pont, amibe amúgy szerintem mindenki belebotlik ha a gipsz alakokat keresi, az a VII. zónában található Forum, a város kereskedelmi és vallási központja. Itt voltak az önkormányzati épületek, a piacok és a templomok, vagyis ez volt a város főtere.

Pompeii Basilica
Basilica (Zone VIII, area 2)
Pompeii Forum (Zone VII, area 5)
Pompeii Forum
Pompeii Forum
Pompeii Forum (Zone VII, area 5)
Temple of Jupiter
Temple of Jupiter (Zone VII, area 8)
Pompeii Forum
Pompeii Forum (Zone VII, area 5)
Pompeii Forum
Pompeii Forum (Zone VII, area 5)

Herculaneum

How to get there? // Hogyan lehet ide jutni?

If you travel with the Circumvesuviana train between Sorrento and Naples, you’ll have to get off at the Ercolano Scavi stop. It takes about 10 minutes to walk to the site entrance.

A Circumvesuviana vonat Sorrento-Nápoly vonalán haladva az Ercolano Scavi megállónál kell leszállni, innen pedig a bejárat még egy jó 10 perc séta.

Herculaneum Entrance
Herculaneum Entrance (Photo by Will)

How big is it? // Mekkora?

Small, compact, and it was found in a much better condition than Pompeii, because instead of volcanic ash it was buried by mud. Herculaneum used to be a summer resort for about 4,000 rich Romans. Due to its small size we found that 3 hours are more than enough to properly explore it.

Kicsi, kompakt, és sokkal jobb állapotban találtak rá, mint Pompeiire, mivel ezt a várost nem vulkáni hamu, hanem iszap temette be. Herculaneum Pompeiiel ellentétben a nagyon gazdag rómaiak üdülővárosa volt, és kb. 4000 ember élhetett itt. Méreteinek köszönhetően kb. 3 óra alatt alaposan körbe is jártuk.

Ercolano

What did we see? // Mit láttunk?

Like Pompeii, this place is also full of ruins of homes, markets and temples, but the biggest surprise for us was discovering the six little boat houses close to the exit. These were all full of skeletons lying very close next to each other. When the volcano started to show the first signs of eruption, about 300 people looked to seek shelter here in the hope of staying safe. After hiding for almost a whole day they assumed that the worst was over and started planning their return into the houses. However, Mount Vesuvius had a different plan: it erupted mercilessly, and the volcanic pyroclastic flow instantly fried the refugees alive. Their skeletons are still in the same position they were sitting or lying.

Pompeiihez hasonlóan itt is rengeteg lakóház, piac és templom romjai láthatóak, de a legnagyobb meglepetést mégis a kijárat közelében felfedezett hat kis csónakház okozta, ugyanis ezek kivétel nélkül tele voltak egymás mellett fekvő csontvázakkal. Mikor a vulkán pöfékelni kezdett, közel 300 ember húzódott meg ezekben a csónakházakban és remélte, hogy itt biztonságban lesz. Szinte egy napig itt tartózkodtak, és már azt tervezgethették, hogy visszatérnek otthonaikba, mikor a Vezúv kíméletlenül kitört, és a csónakházba menekült népeket pillanatok alatt elégette. Csak a csontvázak maradtak meg, abban a pozícióban ahogy akkor ott ültek.

Herculaneum Street
Herculaneum Street

Herculaneum

Herculaneum

Herculaneum

Herculaneum

Herculaneum

Herculaneum Skeletons
Herculaneum Skeletons
Herculaneum Skeletons
Herculaneum Skeletons

For us it was a very interesting experience to see such a world-famous and historically significant place. Since then I can’t stop thinking of the fact that this disaster could happen quite unexpectedly again, since Mount Vesuvius is still active, but at the moment it is resting.

Számunkra nagyon nagy élmény volt efféle történelmi jelentőségű helyeket meglátogatni. Azóta gyakran arra gondolok, hogy hasonló tragédia szinte akármikor újra megtörténhet, mivel a Vezúv a mai napig aktív, csak most éppen pihen.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.