Animals,  Countries,  England,  London,  Nature,  Parks,  Wildlife

Wildlife Spotting: Parakeets

If you unexpectedly ask someone to enumerate a few animals that live in London, pretty much in symbiosis with human beings, the answer will most probably sound something like: “squirrel, goose, fox”. These seem to be the obvious answers up until we approach any random park and we notice these loudly squawking, avocado-green coloured creatures gliding fast above our heads.

Ha valakit váratlanul megkérünk, hogy soroljon fel néhány Londonban, az emberekkel szimbiózisban együtt élő állatot, akkor a válasz valószínűleg olyasmi lesz, hogy “mókus, liba, róka”. És valóban ezek lennének az egészen egyértelmű válaszok, egészen addig míg emberünk be nem teszi a lábát valamelyik parkba, és át nem suhannak a feje fölött hangosan csivitelő-rikácsoló, avokádó-zöld színű, szárnyas jószágok.

To be honest, I was very surprised when I saw a real London-parakeet (a.k.a ring-necked parakeet) for the first time, and all I could think of was that poor thing escaped from somewhere and its owner must be very sad. Later I realised that this wasn’t the case. I mean, that’s still a valid possibility that at some point in time they flew away from somewhere, they really enjoyed the big city life and thanks to this they well and truly proliferated. In theory they are considered a pest as they are thought to be pushing out the native birds, however little evidence was found that this would actually be the case, and I haven’t noticed it in our garden either. On the tree in front of our kitchen window I can regularly see parakeets, magpies, wood pigeons, blackbirds, tits and robins, and they never appear to have any kind of disagreement.

Engem nagyon meglepett, mikor először láttam londoni papagájt (pontosabban sándorpapagájt), és egyből arra gondoltam, hogy szegény, biztos kiszökött, a gazdája pedig szomorú. Aztán rájöttem, hogy nem. Azaz lehetséges, hogy néhányan tényleg kiszabadultak valahonnan, tetszett nekik a londoni lájf és ennek köszönhetően becsületesen elszaporodtak. Elméletileg persze kártékony állatoknak vannak elkönyvelve, akik kiszorítják a helyi fajokat, habár erre nincsen bizonyíték, és a mi kertünkben sem látok semmiféle erre utaló jelet. A konyhaablak előtti fán rendszeresen üldögélnek papagájok, szarkák, örvös galambok, rigók, cinkék meg vörösbegyek, és nekem még soha nem tűnt fel semmiféle nézeteltérés közöttük.

London Parakeet

“So how on earth did these birds end up in London?” – a question that people are always wondering about. The answer will, unfortunately, remain a mystery, but I managed to find a few theories:

“Na de akkor mégis hogyan kerültek ezek a madarak London parkjaiba?” – kérdezi szinte mindenki. A konkrét választ mítosz övezi, de néhány elméletet azért sikerült találnom:

1. According to many Londoners the parakeets escaped from the set of The African Queen, which was filmed at the Isleworth Studios in 1951.

1. Sokak szerint az 1951-ben bemutatott Afrika királynője című film forgatásáról léptek meg, melynek helyszíne a nyugat-londoni Isleworth Stúdió volt.

The African Queen

2. Some people believe that Jimi Hendrix released a breeding pair on Carnaby Street in the 60s, however, his former girlfriend Kathy Etchingham admitted that she never heard of this stunt.

2. Van aki úgy tudja, hogy a 60as évekban Jimi Hendrix szabadon engedett egy papagáj párt a Carnaby Streeten, habár erről az állítólagos attrakcióról még Jimi Hendrix ex-barátnője, Kathy Etchingham sem hallott.

3. Others think that the birds escaped from the Syon Park aviaries after debris from a passing plane damaged the roof structure.

3. Mások szerint a Syon Parkban található madárház teteje megsérült, mikor egy fölötte áthaladó repülőből vagy repülőről valami rápotyogott és az így keletkezett lyukon kirepülve madaraink továbbálltak.

4. And then there’s of course the boring and pretty plausible explanation as well, according to which these birds are the descendants of parakeets initially kept as pets that were released when their owners got bored of them. They are pretty tough creatures so they are actually thriving instead of dying due to the lack of care.

4. Aztán persze ott van az unalmas, egészen kézenfekvő magyarázat is, miszerint a háziállatként tartott, majd később megunt madarakat az emberek szabadon engedték, azok pedig nemhogy nem pusztultak el, de azóta is élik világukat.

London Parakeet

“Where is it possible to feed the parakeets?” – occurs to people who are used to being able to get close to the London wildlife just by swaying a bag of food. The answer is that nowhere really, as they are pretty shy creatures and they tend to avoid hoomans, BUT there is one reliable spot where the parakeet-culture is slightly different. If you have some fresh apples and unsalted sunflower seeds to offer, you will be covered by them in a matter of seconds. This particular spot is in Kensington Gardens, very close to the Peter Pan statue. Because it’s a bit difficult to explain where the exact location is, I marked it on Google Maps instead.

“Hol lehet őket kézből etetni?” – merül fel az emberekben, akik hozzászoktak már, hogy kaját lóbálva a legtöbb londoni állathoz közel lehet férkőzni. A válasz pedig az, hogy többnyire sehol, mert félősek és kerülik a Simabőrűt, DE egy biztos pont van a városban, ahol mások a szokások, és almával vagy sótlan napraforgó maggal rá lehet őket beszélni, hogy ellepjenek. Ez a hely pedig nem más, mint a Kensington kert egyik bokros-fás zuga a Pán Péter szobor közelében. Mivel elmagyarázni nehezebb mint megmutatni, bejelöltem a helyet a Google Mapsen.

If you have a free hand during the feeding process, you’ll be able to take some photos like the ones below.

Akinek pedig etetés közben akad szabad keze fotózni, az efféle képekkel távozhat a helyszínről:

London Parakeet
London Parakeet
London Parakeet
London Parakeet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.