Wayfaring Londoner

doesn't bite

5 Activities in Taman Negara

March 13, 2017
by wayfaringlondoner
1 Comment

5 Activities in Taman Negara

5 Activities in Taman Negara

If I would have to name my absolute favourite place out of all my travels up until now, I would say Taman Negara straight away. In retrospect, I think I could spend months or even years there. Nonetheless, Will and I had only two days to explore the area. Based on our experiences, let’s see what people can choose to do here by themselves, without a tour guide, almost for free.

Ha eddigi utazásaim közül meg kellene neveznem az abszolút kedvenc helyemet, akkor gondolkodás nélkül a Taman Negarát választanám. Utólag belegondolva, hónapokat vagy akár éveket is el tudnék itt tölteni, ehhez képest pedig csak két nap állt rendelkezésünkre, hogy bejárjuk a környéket. No de lássuk mit lehet itt kezdeni önállóan, idegenvezető nélkül, szinte ingyen.

Continue Reading →

March 5, 2017
by wayfaringlondoner
4 Comments

How to Visit Taman Negara by Yourself

Taman Negara

The 130 million years old Taman Negara (which means “national park” in Malay) is one of the world’s oldest rainforests. This 4343 square kilometers big national park is home for a wide range of animals, such as deer, wild boars, tapirs, monkeys, elephants, hornbills, tigers and leopards, and it has been developed into a famous ecotourism destination. When Will and I first read about it, we knew straight away that we will come and visit. The only question was, how to get there?

A 130 millió éves Taman Negara (ez malájul nemzeti parkot jelent) a Föld egyik legöregebb esőerdeje. Számtalan különböző állatfaj, köztük szarvas, vaddisznó, tapír, majom, elefánt, orrszarvú madár, tigris és leopárd otthona ez a 4343 négyzetkilométernyi terület, mely az utóbbi időben egy igen híres ökoturisztikai célponttá nőtte ki magát. Mikor Will és én legelőször olvastunk róla, rögtön tudtuk, hogy ezt meg kell nézni. Már csak azt kellett kitalálni, hogy hogyan? 

Continue Reading →

21 Fun Facts About Malaysia

February 26, 2017
by wayfaringlondoner
0 comments

21 Fun Facts About Malaysia

21 Fun Facts About Malaysia

Malaysia is a fantastic place, and I think it’s my favourite country I’ve visited until now. I’m also pretty sure that out of all my travel destinations this was the one where I discovered the largest amount of curiosities. Below you can find a bunch of them.

Malajzia valami elképesztő hely, talán a kedvencem az összes ország közül ahol eddig jártam. Azt is bátran mondhatom, hogy utazásaim során itt szembesültem a legtöbb érdekességgel. Ezekből most összegyűjtöttem egy csokorra valót.

Continue Reading →

25 things to Do in Kuala Lumpur

February 19, 2017
by wayfaringlondoner
1 Comment

25 Things to Do in Kuala Lumpur

25 things to Do in Kuala Lumpur

Kuala Lumpur is the capital of Malaysia, and despite the fact that it’s not very big, it certainly offers an unlimited amount of things to explore. I’ve put together a list of 25 items, some of which are the well-known, touristy sights, others are a bit off the beaten path and you can easily miss them if you don’t pay attention, and finally a few which we haven’t had a chance to check out because of several different reasons. I’ve also included a place that I don’t actually recommend to people, even though it’s quite well-known. Let’s see what are these!

Kuala Lumpur Malajzia fővárosa, és annak ellenére hogy nem túlságosan nagy, rengeteg érdekességet tartogat az ide utazó népek számára. Ezekből összegyűjtöttem 25öt: lesznek a listán az egészen egyértelmű, turistás látványosságok mellett olyan helyek is melyek előtt a mit sem sejtő ember simán elsétál, olyan helyek ahova végül nekünk sem sikerült eljutnunk, illetve egy olyan nevezetesség, amit a hírneve ellenére nem ajánlok senkinek sem. Lássuk mik ezek!

Continue Reading →

Durrell's Photographer of the Year 2016

January 29, 2017
by wayfaringlondoner
7 Comments

Durrell’s Photographer of the Year 2016

Durrell's Photographer of the Year 2016

Since my sister and I visited the Durrell Wildlife Park on the summer of 2015, I read through all the newsletters they send out quite thoroughly. Last summer I noticed that they announced a photo competition and people can people can submit shots to several different categories. Because during our visit I managed to take lots of pictures, I sat down quickly, selected my favourite ones, sent them to the specified email address and then I forgot about this whole thing.

Amióta 2015 nyarán nővéremmel Jerseyre látogattunk, rendszeresen olvasom a Durrell Állatkert által kiküldött hírleveleket. Tavaly nyár végefele arra lettem figyelmes, hogy Durrellék fotóversenyt hirdetnek és több különböző kategóriában is nevezni lehet. Mivel a látogatásunkkor rendeteg képet készítettem, le is ültem gyorsan, kiválogattam a kedvenceimet, elküldtem a kijelölt email címre, majd jól el is felejtettem az egészet.

Continue Reading →

Luci

January 26, 2017
by wayfaringlondoner
2 Comments

Luci, the Wayfaring Cat

Luci

Lukrécia, a.k.a Luci was born on the summer of 2005 together with her three other siblings. She wasn’t very lucky though, because she didn’t start breathing at the moment she was born. In the end my sister, Tita, managed to resuscitate her using warm water and a towel. The lack of oxygen must have had an effect on her little brain, because even when she became a fully grown cat, she still kept behaving like a kitten: running and jumping around like crazy, sneaking around when afraid, getting bloody scared from every unexpected movement people made, and never learning to properly meow. Instead, she usually purred and said “grooo” when she wanted to let you know that your scratching services are satisfactory. Basically, she was a lovely, retarded fuzzball.

Lukrécia, azaz Luci, 2005 nyarán látta meg a napvilágot három testvérével együtt. Vagyis nem látta meg egyből, ugyanis valamilyen oknál fogva nem kezdett el lélegezni mindaddig míg nővérem, Tita, egy nedves törölköző segítségével életet nem dörgölt bele. A kis jószág agya valószínűleg megsínylette a rövid oxigénhiányt, így aztán még kifejlett felnőtt korában is úgy viselkedett mint egy kölyök macska: szaladgált, ugrándozott, lapult, félve settenkedett, hirtelen mozdulatoktól megijedt, és mindezek mellett még a tisztességes nyávogás mikéntjét sem sikerült elsajátítania. Ehelyett általában cérnahangú grúogással fejezte ki magát, illetve ismerte el ha a vakargatás nagyon jól sikerült. Egyszóval egy kis fogyatékos bundazsák volt.

Continue Reading →

Saint Anne Lake

January 15, 2017
by wayfaringlondoner
0 comments

Wayfaring in Transylvania: The Land of Volcanoes

the-land-of-volcanoes

The last time my parents and I visited the Saint Anne Lake and the Mohos bog was when I was a teenager. It was such an unforgettable experience, that I couldn’t wait to return to this magical Land of Volcanoes and show Will how does an almost perfectly round crater lake surrounded by a pine forest and often visited by bears look like. Actually, there are two lakes, but the second one is almost completely covered by peat.

Azt hiszem talán iskolás lehettem még, mikor szüleimmel a Szent Anna tónál és a Mohos tőzeglápnál jártunk. Hatalmas élmény volt az a kirándulás, így aztán nagyon lelkesen vártam, hogy újra visszatérjünk a Vulkánok Földjére és Willnek is megmutathassuk, hogy milyen egy igazi, fenyves által körülvett, medvék által gyakran látogatott, majdnem tökéletesen kör alakú krátertó. Vagyis nem egy, hanem kettő, csak a másodikat közben szinte teljesen belepte a tőzeg.

Continue Reading →

Nyergestető

January 4, 2017
by wayfaringlondoner
0 comments

Wayfaring in Transylvania: Nyergestető Memorial Park

Nyergestető

On a foggy almost-summer morning of our Transylvanian road trip we decided to visit the Nyergestető Memorial Park. Our main destinations on that day were the Saint Anne Lake and the Mohos Bog, but popping by the memorial park didn’t seem to be big detour.

Erdélyi kirándulásunk egy ködös, majdnem-nyári reggelén úgy döntöttünk, hogy ellátogatunk a Nyergestetőre. Aznapra egyébként a Szent Anna tó meg a Mohos tőzegláp volt betervezve, de nem jelentett túl nagy kitérőt ide is elugrani.

Continue Reading →

Korond Pottery

December 28, 2016
by wayfaringlondoner
4 Comments

Korond Pottery – The Workshop of Ilyés Vészti Mihály

Korond Pottery

When I travelled home back in May, Will joined me. Usually, when the weather is good and it gets nice and warm, my parents and I don’t stay in Cluj, but we take the car and visit a chosen region of Transylvania instead. It wasn’t any different this time either, however the fact that Will had never been in Transylvania before and everything was new for him, made our trip a bit more interesting. Thanks to this, we looked at everything we consider ‘usual’ and ‘home’ from a slightly different perspective.

Mikor idén májusban hazautaztam, Will is velem tartott. Általában ha jó az idő meg meleg van, szüleimmel nem szoktunk Kolozsváron maradni hanem autóba pattanunk és meglátogatjuk Erdély egy-egy régióját. Nem volt ez másképp most sem, viszont a tény, hogy Will soha nem járt még Erdélyben és így minden az újdonság erejével hatott rá, a kirándulást még érdekesebbé tette, mert ennek köszönhetően mi is kicsit más szemmel tekintettünk az amúgy megszokott itthoni vidékre.

Continue Reading →

Canterbury Cathedral

December 25, 2016
by wayfaringlondoner
2 Comments

Exploring Canterbury

Canterbury Cathedral

Let’s jump back in time till march this year. It was a beautiful, mainly sunny spring weekend, when Will and I decided to visit Canterbury. We heard a lot about the importance of this place from both historical and religious point of view (Canterbury Cathedral, Archbishop of Canterbury), but neither of us had been here before. This is why it was about time to pay a visit.

Ugroljunk vissza egy kicsit az időben, mondjuk márciusig. Egy szép, többnyire napsütéses hétvégén úgy döntöttünk Willel, hogy ellátogatunk Canterburybe. Mivel sokszor hallottunk már erről a helyről mindenféle történelmi és vallási vonatkozásban – canterburyi apátság, canterburyi érsek, stb. – viszont még egyikünk sem járt itt, arra gondoltunk, épp ideje ellátogatni.

Continue Reading →